biososial

Kan barnebidrag brukes til å få ned folketallet?

På aftenposten.no i dag står det at informasjonsrådgiver Steinar Lem i Framtiden i våre hender har uttalt at det å redusere barnetrygden kan være et virkemiddel i anledning å redusere folketallet i Norge. Ønsket om å redusere folketallet kommer av et ønske om å spare miljøet den belastning vi mennesker utgjør, selv i Norge. Videre […]

Kan vi kreve like mye av barn som av voksne, Del II

Den kriminelle lavalderen i Norge idag er i straffeloven satt til 15 år . På vg.no idag kan vi lese at Høyres Torbjørn Røe Isaksen mener at man skal kunne møtes med en straffereaksjon også når man er 14 år. I en post i denne bloggen 23. februar 2009 skrev jeg om hvordan hjernen i […]

Hva evolusjonsbiologi kan, Del II

Menn har historisk dominert akademia, og har derfor hatt en større anledning enn kvinner til å komme med sin tolkning av hva som kjennetegner menn og kvinner. Fokuset i forskningen har som oftest vært på menn, og mannen ble fremstilt som et aktivt kjønn – menn tok initiativ seksuelt og var i konkurranse med hverandre […]

Hva evolusjonsbiologi kan, Del I

Både menn og kvinner reagerer på å miste en partner og et forhold de har investert i. Reaksjoner på å bli forlatt kan variere fra å bli skuffet og såret til å bli lettet over at noe som ikke fungerte er over. Reaksjoner kan også variere fra å bli passiv til å aktivt prøve å […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin