biososial

Foreldredrap kan skje i psykose

Posted on | March 11, 2022 | No Comments

Dette er en noe usedvanlig post. Jeg gjorde et intervju med lokalavisen BA i Bergen, men endringer jeg gjorde i sitatsjekk ble ikke fulgt, og siden jeg ikke opplever at av det haster for redaksjonen å rette opp eller at journalist innrømmer feil, legger jeg ut teksten jeg godkjente her. Jeg er mye (!) i media, da jeg mener publikum har en avgjørende rolle i å forebygge drap i nære relasjoner, og det er også en plattform for å nå de som har ansvar for å forebygge drap men som desverre ikke får formell utdanning i fenomenforståelse av drap. Da kan ikke feil eller unøyaktigheter spres gjennom media, og da knyttet til mitt navn.

De siste fire årene har det vært syv foreldredrap i bergensregionen. Fellesnevneren er at en sønn har drept en, eller begge, sine foreldre. Bortsett fra drapet på Brattholmen, har gjerningspersonen blitt erklært psykotisk og dømt til tvungen psykisk helsevern. Ifølge drapsforsker Vibeke Ottesen ved Universitetet i Bergen (UiB) viser forskning fra USA tre hovedomstendigheter når individ dreper siner foreldre, og det er en historikk med psykiatrisk helsehjelp, rusproblemer eller å ha vært utsatt for alvorlig vold og forsømmelse i barndommen.

– Når en gjerningsperson dreper sine foreldre kan disse tre kategoreine overlappe, sier Ottesen til BA. Hun forventer at foreldredrapi Norge i all hovedsak vil knytte seg til psykotiske episoder.

Drapsforskeren presiserer at hun uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke om noen av de ferske hendelsene i Bergen spesielt.

– Jeg vil understreke at drap skjer sjeldent i Norge, også foredlredrap, men vi er ikke immune. Forskning på området i USA viser at ved foreldredrap med psykotisk gjerningsperson, så har individet ofte vært i kontakt med det psykiatriske hjelpeapparatet. Da har behandlingsopplegget enten ikke virket eller ikke blitt fulgt. Personer i nære relasjoner, som mødre og fedre, er sårbare fordi de ofte bor med eller har nær og ofte kontakt med gjerningspersonen, sier Ottesen.

Hun er ansatt som førsteamanuensis i sosialpsykologi ved UiB.

Hva kan man gjøre for å forhindre slike tragedier?

– Vi har sett drapssaker i Norge hvor familiemedlemmer har bedt om bedre hjelp, men opplevd å ikke bli hørt. Jeg vil anbefale at de i nær relasjon lyttes til, når de opplever at behandlingsopplegget ikke hjelper nok eller ikke blir fulgt. At det har vært flere drap i nære relasjoner i Bergensområdet de siste årene kan være tilfeldig. JEg vil ikke si at man trenger mer tvang for alle, men vurdere individuelt og i samråd med de som kan være sårbare, sier drapsforskeren.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin