biososial

Er det vanlig å ha drapstanker?

I en tidligere post skrev jeg at noen menn opplever drap og/eller selvdrap som en reell løsning på hvordan de selv har det ved brudd eller trussel om brudd i forholdet til sine partnere. Jeg skrev videre at vi må fjerne tauet rundt det at noen menn får slike tanker, og at samfunnet burde gi […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin