biososial

Barnedrap, Del III

På dagbladet.no står det idag at “Høyre tar nå til orde for at regjeringen bør sette i gang en bred gjennomgang av alle straffesakene der barn er drept, for å se på praksis når det gjelder tiltalebeslutning og straffeutmåling.” Som nevnt i posten Barnedrap, Del I i denne bloggen 14. april kartlegger jeg for tiden samtlige […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin