biososial

Barnedrap, Del II

I går kunne TV2 nyhetene informere om at fra juli i år skal foreldre tilbys åstedsundersøkelse når små barn dør. Det har vært en lang prosess å få til en ordning med åstedsundersøkelse ved brå og uventet død hos barn i Norge. Foreldre som har ønsket slike undersøkelser for å få svar på hvorfor deres […]

Hjernens utvikling i disse russetider…

Vår hjerne består av grå og hvit masse. Den grå massen består av hjerneceller (nevroner) som bearbeider våre sanseinntrykk og minner – altså tenker vi med denne massen. Den hvite massen består hovedsakelig av en form for fett som binder den grå massen sammen, og sørger for effektiv informasjonsflyt mellom hjernecellene. Disse to massene utvikler […]

Barnedrap, Del I

Som en del av mitt doktorgradsarbeid på drap i nære relasjoner i Norge 1980 – d.d. skal jeg gjennomgå samtlige saker hvor genetiske foreldre eller partnere til disse har drept et barn som er under 18 år. Jeg vil ta for meg legemsbeskadigelse med døden til følge (§ 229), overlagt drap og drap med forsett (§ […]

Partnervalg hos kvinner

Ved NTNU i Trondheim pågår det for tiden en internett undersøkelse om partnervalg hos kvinner som har søstre. Hvilke egenskaper ønsker du at din partner skal ha? Og hvilke egenskaper ønsker du at din søsters partner skal ha? Lenke til undersøkelsen: http://www.svt.ntnu.no/surveys/v3//TakeSurvey.asp?SurveyID=92H97450494KG    

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin