biososial

Foredrag

2012

 • Drap i Norge – likheter og ulikheter med andre land
Videreutdanning i etterforskning av grov vold og drap, Politihøyskolen i Oslo

 • Biososial kriminologi
 Faguke (bachelor) ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitet i Oslo
 • Behov for tverrfaglige perpsepktiver
Psykiatriens plass i retten, Sosiologforeningen, Tromsø

 

2011

 • Er ondskap en del av menneskets natur?

– for Torsdagsforum, Psykisk helsevern, Ahus.

 • Barnedrap i Norge

-for Foreningen for sakkyndige psykologer (FOSAP), Norsk Psykolog Forening.

 • The significance of age and sex for homicide: examples of the predictive power of evolutionary psychology

– for Her and his adulthood: contemporary European patterns, International symposium (Venue: Det Norske Vitenskaps-Akademi)

 • Drap i nære relasjoner: evolusjonspsykologisk perspektiv

– for Studentersamfunnet i Bergen, i anledning fadderuken for psykologistudenter ved Universitetet i Bergen

 • Biososial kriminologi

–  for fagutvalget for bachelorstudenter i anledning Fagkritisk uke ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitet i Oslo

 • Mad, sad eller bad – en evolusjonær forståelse av drap

– C-kurs for rettspsykiatere og -psykologer

 • Er ondskap en del av menneskets natur?

– for Human-Etisk Forbund, Åpent temamøte i Humanismens hus

 • Mad, sad eller bad – en evolusjonær forståelse av drap

– C-kurs for rettspsykiatere og -psykologer

2010

 • Er ondskap en del av menneskets natur?

– for Humanetisk forbund, i anledning Etikkseminar 2010

 • Biososial kriminologi

–  for fagutvalget for masterstudenter i anledning Fagkritisk uke ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitet i Oslo

 • Krisesenter for menn

for Mannsforum

 • Drap i nære relasjoner i Norge 1980 – 2009

– for Juristforeningen, Det Juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

 • Drap i nære relasjoner i Norge 1980 – 2009

for Studentersamfunnet i Bergen

 

 • Kjønnsforskjeller i partnerdrap – en konsekvens av seksuell seleksjon

for Universitetet i Bergen i anledning Darwindagen 2010

 

2009

 • Sex differences in physical violence – a product of sexual selection

for Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Universitetet i Oslo

 • Utvikling av voldelig atferd hos barn og unge sett i et evolusjonspsykologisk perspektiv

– for Klinikk for psykisk helse – barn og ungdom, Oslo Universitetssykehus sin konferanse:

Aggresjon i et utviklingsperspektiv. Ny kunnskap, Ny tilnærming.

 • Evolusjonært syn på foreldre-barn relasjoner

– for BIO 3100, Biologisk Institutt, UiO

 • Evolusjonært syn på partnervalg hos mennesket

– for BIO 3100, Biologisk Institutt, UiO

 

2008

 • Evolusjonsbiologi og sammenhengen mellom ungdomsgraviditet og ungdomskriminalitet

for Medisinernes seksualopplysnings årsseminar

 • Sex differences in physical violence may be a product of evolution

– for International Association of Forensic Mental Health Services

 • Behov for et evolusjonært perspektiv i forskning på barns sosiale utvikling

– for BIO 3100, Biologisk Institutt, UiO

 

2007

 • Evolusjonsbiologi og kjønnsforskjeller i aggresjon

– for BIO 3100, Biologisk Institutt, UiO

 

2006

 • Evolusjonsbiologi og sammenhengen mellom ungdomsgraviditet og ungdomskriminalitet

– for Medisinernes seksualopplysning, avdeling Oslo

 • Evolusjonsbiologi og sammenhengen mellom ungdomsgraviditet og ungdomskriminalitet

– for Medisinernes seksualopplysning sitt årsseminar

 • Evolusjonsbiologi og kjønnsforskjeller i aggresjon

– for BIO 3100, Biologisk Institutt, UiO

– for Studentersamfunnet, Bergen

 • Hvorfor biososial.org

  Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
 • Admin