biososial

Hvordan drap i nærområdet kan påvirke barn

Jeg har i en tidligere post skrevet om barn som blir etterlatt ved partnerdrap, og hva vi vet – eller hvor lite vi vet – om hvordan det går med disse barna i etterkant av slike drap. Vi er også bare i den spede begynnelsen av å forstå hvordan alle barn i nærområdet kan bli […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin