biososial

Evolusjonsteori 101

I en tidligere post spurte jeg hvor dere lærte evolusjonsteori fra, og om dere har lest om evolusjonsteori siden gymnas/videregåendeskolen eller ungdomskolen. Jeg hevdet at om man ikke har kunnskap om de grunnleggende prinsippene for evolusjon, kan man vanskelig gjøre en realistisk vurdering av hvilken betydning evolusjon har hatt for vår arts evner og atferd. […]

Status Vendepunkt

De siste tre årene har jeg arbeidet med å få til en studie av drap i nære relasjoner i Norge. Det er to delstudier som inngår i prosjektet, og det er en barnedrapsstudie og en partnerdrapsstudie. Hovedfokuset skal være å kartlegge risikofaktorer og rettslige utfall ved slike drap. Det har vært en del uttalelser om […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin