biososial

Kan barnebidrag brukes til å få ned folketallet?

Posted on | March 25, 2009 | No Comments

aftenposten.no i dag står det at informasjonsrådgiver Steinar Lem i Framtiden i våre hender har uttalt at det å redusere barnetrygden kan være et virkemiddel i anledning å redusere folketallet i Norge. Ønsket om å redusere folketallet kommer av et ønske om å spare miljøet den belastning vi mennesker utgjør, selv i Norge. Videre sier Lem at “Det viktigste er å gi folk anstendige levekår der de bor” i anledning sin påstand om at vi ikke kan løse fattigdomsproblematikken i verden med innvandring til Norge.

Ikke vet jeg hvor mange som vurderer størrelsen på barnebidraget før de blir gravide, men i dag kunne vi også lese i vg.no og aftenposten.no at kvinner tar abort på grunn av dårlig økonomi.  Jeg vet at nybakte foreldre kan oppleve det som en belastning å bekymre seg over økonomi, og videre at stressede foreldre kan føre til stressede barn. Jeg vet også at fattigdom gang på gang er funnet å ha sammenheng med barnedødlighet i internasjonale studier – også i rike land (Collison et. al., 2007)! Og jeg tenker at den norske barnebidraget bidrar antagelig til at barn får anstendige levekår i Norge uavhengig av økonomien til foreldrene. At folketallet i verden må ned for å være bærekraftig skal jeg ikke si meg uenig med, men jeg er alvorlig bekymret over tanken på å gjøre dette gjennom barnebidraget.

Se også: TV2.no

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin