biososial

Seg selv nærmest

Vi deler halvparten av våre gener med søsken. Det kan gi de tetteste båndene, men også de hardeste konfliktene.

Hvor er du, ur-mormor?

Ur-mormor var avgjørende for barnebarnas overlevelse. Men er hun blitt en utryddet art?

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin