biososial

Robert Sapolsky: The uniqueness of humans

Do you believe the following list of abilities are unique to humans? Aggression Theory of Mind The Golden Rule Empathy Pleasure in anticipation and gratification postponement Culture  Then you need to watch this fascinating and funny speech by primatologist Robert Sapolsky:  http://tw0.us/64p  Sapolsky explains how although we share the above listed abilities with other animals, we act on them to […]

Foreldrerett ved partnerdrap

Jeg har i et tidligere blogginnlegg (“Når far eller mor sitter inne” publisert 03.08.2009) skrevet at vi vet lite om hvordan barn opplever det å ha en forelder i fengsel da det er lite forskning på dette både i Norge og internasjonalt. Det er en spesiell undergruppe av disse barna som jeg har tenkt en […]

Krisesentre for menn

Nok et partnerdrap. Nok en journalist som spør meg hva vi kan gjøre for å unngå slike drap. Nok en gang svarer jeg: Vi må gjøre det mer sosialt akseptabelt for menn å søke hjelp når de synes et brudd er vanskelig (Dagbladet 12.01.2009). Fom 01. januar 2010 er alle kommuner i Norge lovpålagt å […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin