biososial

Profiling nå i Norge – som sett på TV

Iløpet av en TV kveld er det ikke til å unngå å se et program eller reklame for et program hvor rollefigurene bruker etterforskningsmetoden profiling. Profiling er å identifisere personlighets- og atferdstrekk hos en ukjent gjerningsperson ut fra hva man har funnet hos andre som har begått samme type handling tidligere. Gjennom profiling skal man […]

Nevroetikk

I anledning nok et partnerdrap i Norge i mai i år uttalte jeg i et radiointervju at det ut i fra evolusjonsbiologiske prinsipp ikke er overraskende hverken det at menn begår de fleste partnerdrap eller at slike drap skjer når mannen mister sin enerett til kvinnens seksualitet ved at hun bryter ut av forholdet. I samme […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin