biososial

Barnedrap, Del IV

På tv2.no kan vi i dag lese at to foreldre er tiltalt for å ha mishandlet, eller medvirket til mishandlingen av sine to barn (= ikke beskyttet barnet mot den annens vold). Det ene barnet skal være varig hjerneskadet og sterkt fysisk handikappet etter mishandlingen. Påtalemyndighetene kan ikke bevise hvilken av foreldrene det var som […]

Lecture on sex differences in intimate partner homicide

The video below is of a lecture I held in English on the need for an evolutionary informed approach to understanding the cross-cultural sex differences in intimate partner homicide for the Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, University of Oslo, the 31st of August, 2009.

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin