biososial

Kan vi kreve like mye av barn som av voksne, Del II

Posted on | March 18, 2009 | No Comments

Den kriminelle lavalderen i Norge idag er i straffeloven satt til 15 år . På vg.no idag kan vi lese at Høyres Torbjørn Røe Isaksen mener at man skal kunne møtes med en straffereaksjon også når man er 14 år. I en post i denne bloggen 23. februar 2009 skrev jeg om hvordan hjernen i vår art ikke er ferdig utviklet før vi er i begynnelsen av 20 årene, og at aller sist så utvikles de delene av hjernen som hjelper oss til å vurdere konsekvenser av våre handlinger og som gjør at vi ikke handler på impuls (prefrontale cortex). Før vi setter standarder for hva vi kan kreve av tenåringer, er det viktig å være bevisst på hva de biologisk sett er og dermed evner. Videre er det viktig å være bevisst på hva en 14 åring en dag kan bli om vi utsetter dem for straffereaksjoner som er ment for voksne.

Iløpet av tenårene formes strukturen og dermed funskjonen til hjernen gjennom erfaringer. Samfunnet har derfor et ansvar for å bruke ressurser på arenaer hvor tenåringer gjennom erfaringer kan få en positiv sosial utvikling. Slike arenaer blir sjelden tilgjengelig for individet gjennom bruk av straffeloven.

Følg saken videre: db.no

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin