biososial

Forskning på kjønnsforskjeller hos spedbarn – yes, we can!

I debatten om nytten av biologi og ikke minst evolusjonsbiologi i samfunnsfagene har biologiprofessor Inger Nordal sagt følgende til Dagbladet: Det er veldig mye som er uforskbart, som likevel blir til forskningsprosjekter. Noen har for eksempel kommet frem til at man kan se ulike trekk mellom gutter og jenter allerede som spedbarn – at jenter […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin