biososial

Hva vil du vite om drap i nære relasjoner?

I forlengelsen av mitt doktorgradsarbeid hvor jeg kartlegger drap i nære relasjoner i Norge 1980 – 2009, så ønsker jeg å skrive en bok om temaet. Jeg har holdt foredrag, blogget og blitt intervjuet av media om drap, og nå ønsker jeg å gå dypere inn i temaet på en måte bare kunnskapsformidling gjennom en bok kan tillate. […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin