biososial

Hva er planen til den som blir forlatt?

Posted on | January 3, 2022 | No Comments

Drap i nære relasjoner er ofte planlagte. Det gir oss tid til å stille opp før det kanskje skjer.

«Fitte! Hore!» Jeg våkner brått til et kraftig smell. Jeg hører på stemmen at det må være en ung mann som roper. Smellet må ha vært et spark mot husveggen til en av naboene, i det ellers så sjarmerende brostensbelagte nabolaget, med gamle, hvite, små trehus midt i Bergen sentrum. Det er helg og midt på natten i høst. Jeg klarer ikke å sovne igjen. Jeg fylles av en uro, og av tanker man kanskje bare får som en fagskadet drapsforsker. Stemmen hadde ikke bare et sinne, men også en dyp fortvilelse i seg. Jeg vet for godt hva slike følelser
kan få ham til å gjøre.

Neste morgen preges nyhetsbildet av et partnerdrap. Drapet skjedde ikke så langt unna mitt nabolag, og det er en ung mann som er gjerningspersonen. Men han ble arrestert utenfor boligen til kvinnen han engang elsket, og som han nå har drept. Da var det ikke naboen min. Men hvor nær kan naboen min ha vært å også drepe en kvinne den kvelden, etter å ha blitt avvist? Eller å ty til en annen voldsform, som ikke bare rammet en husvegg?

Lenge før jeg ble drapsforsker, visste jeg at kvinner som lever med en voldelig partner må legge en plan for et eventuelt brudd. Dokumenter volden, helst med bilder, men gjerne også en datert loggbok. Det beste er å oppsøke hjelpeapparatet, men det er ikke alle klare for å gjøre tidlig nok. Pakk dine viktigste papirer, og oppbevar dem gjerne et annet sted enn i felles bolig. Fortell om volden, og at du skal dra, til noen som kan støtte og bistå, og holde på hemmeligheten til du er klar til å dra. Finn et trygt sted å bo, som han ikke vet om, så han ikke kan finne deg. Oppsøk hjelpeapparatet og forbered dem på at du skal forlate forholdet, og hva du frykter kan skje. Slike ting hadde jeg hørt om lenge før jeg fikk min første kjæreste.


Men jeg har enda ikke hørt noen snakke om hva en mann skal gjøre, når hans partner tar initiativ til et samlivsbrudd – et samlivsbrudd han overhodet ikke ønsker. En avvisning som får ham til å kalle henne en fitte og en hore. Hva skal planen hans være da?

Det åpenbare svaret er å bare la henne gå. Men det åpenbare er også at flere menn ikke gjør dette. Noen menn skader seg selv og andre. Noen menn dreper henne. Vi vet at menn begår de fleste partnerdrap, og vi vet at i forkant av flere av disse drapene har kvinnen tatt initiativ til samlivsbrudd. Deres plan har blitt å drepe henne. Vi vet også at flere av de menn som begår partnerdrap er suicidale. Deres plan har blitt å drepe seg selv. Kan vi rundt dem hjelpe dem med den andre planen, den om å bare la henne gå, uten å skade henne eller seg selv?


Hvordan kan vi forebygge partnerdrap? Jeg har svart det samme i hvert intervju jeg har gjort så lenge jeg har forsket på drap i nære relasjoner. Vi må stille opp for menn som går gjennom samlivsbrudd. Vi må la være å fornekte at det kan være en fullstendig livskrise for menn å bli forlatt, og at et voldelig og dødelig mørke kan senke seg rundt dem. Har du en bror, sønn, kompis, kollega eller nabo som går gjennom et uønsket samlivsbrudd, hjelp ham å legge denne planen om å ikke skade seg selv eller andre, og hjelp ham å fullføre den. Dag for dag, natt for natt. Noen ganger vil det være snakk om time for time. Det er både hun og han verdt.

Teksten ble først publisert i Dagbladet 3. januar, 2022, men flere element i teksten var kuttet ut (mot avtalen med redakjsonen). Jeg ber derfor om at denne versjonen siteres ved anledning.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin