biososial

Hvorfor biososial.org

Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg tenker dermed biososialt i min tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Ønsket er å gjøre stoffet tilgjengelig og forståelig for alle interesserte. Gjennom denne bloggen ønsker jeg å nå både de som er enig og uenig i mine tanker. Send meg gjerne kommentarer og/eller spørsmål direkte i bloggen, eller i e-post til post@biososial.org

Du kan også følge biososial.org på http://twitter.com/biososial

Vibeke Ottesen 22.02.2009

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin