biososial

Hvor lærte du evolusjonsteori fra?

Posted on | June 19, 2010 | 3 Comments

For noen uker siden hadde jeg en lengre samtale med en samfunnsviter som beskrev seg selv som uttalt kritisk til evolusjonspsykologi (EP). Vi hadde ikke kommet så veldig langt inn i samtalen før hennes beskrivelse av svakheter ved EP fikk meg til å spørre om hun hadde lest evolusjonsbiologi eller evolusjonsteori siden videregående skole. Det hadde hun ikke. Det er hun helt sikkert ikke alene om blant de mange uttalt kritiske til EP i samfunnsfagene. Samfunnsvitere i Norge – og i andre land – blir som oftest ikke oppmuntret til å studere slikt som har med biologi og evolusjon å gjøre. De skal jo forstå mennesket og ikke menneskets biologi eller evolusjonære historie. Som om et slikt fiktivt skille ville øke og ikke begrense samfunnsvitenskapens forståelse av vår art.

Om man ikke har reell kunnskap om hvordan evolusjon foregår gjennom seleksjon, så vil man heller ikke gjøre en realistisk vurdering av gyldigheten til resonneringer innen EP og andre evolusjonære tilnærminger til å forstå mennesket. Det er da en ting at samfunnsvitere ikke har lært seg evolusjonsteori før de bestemmer seg for at de ikke har bruk for den, men det kan være enda mer problematisk dersom de lærer seg evolusjonsteori fra feil kilde.

For noen år siden var jeg seminarlærer i bl.a. sosialpsykologi for studenter på første års studier ved Psykologisk Institutt, UiO. Jeg ble da svært foruroliget av å se at boken som var på pensum til studentene ga en unøyaktig, og dermed misvisende fremstilling av de evolusjonære seleksjonsprosessene som man innen EP hevder har formet menneskets artstypiske psykologi.

Det viser seg at min erfaring med en samfunnsvitenskapelig fagbok som gir en unøyaktig fremstilling av evolusjonære seleksjonsprosesser ikke er enestående. Nylig gjennomført Deaner, Winegard & Winegard en studie på grunnlag av en mistanke om at samfunnsvitere som (ofte) ikke selv har en nøyaktig forståelse av evolusjonære prosesser, velger fagbøker som gir en misvisende og negativ fremstilling av evolusjonsteori. Deaner et.al. gikk derfor gjennom 15 fagbøker innen sosiologi og psykologi som tar for seg kjønnsforskjeller for å se hvordan disse bøkene fremstilte evolusjonsteori. Bøkene var de mest solgte bøkene i USA rundt semesterstart som tok for seg kjønnsforskjeller, og var på pensumlisten til studenter innen sosiologi og psykologi. Som fryktet var de fagbøkene som ga en misvisende fremstilling av evolusjonsteori 1) mest populære (r=.46), 2) uttalt fiendtlig til evolusjonsteori (r.=59), og 3) preget av negative bias i sine fremstillinger av resultater som var politisk ukorrekte når de gitte studiene hadde brukt en evolusjonær tilnærming til å forstå og forske på kjønnsforskjellene.

Så mitt råd er å gå til fagbøker om evolusjonsteori og – biologi for å lære deg evolusjonsteori. Først da vil du være i posisjon til å kunne gjøre en reell vurdering av om teorien kan hjelpe deg forstå dine samfunnsfaglige tema bedre. Og for all del, ikke hvil på hva du mener å huske fra naturfagstimen på grunnskolen eller videregående: Da jeg var 17 år ba naturfagslæreren min meg om å holde timen om evolusjonsteori for klassen da han mente at han selv var for usikker på teorien til å kunne lære den bort.

Deaner, R.O, Winegard, B.M. & Winegard, B.M. Misrepresentations of Evolutionary Theory in Social Science Textbooks. Paper presentert på den årlige konferansen til Human Behavior & Evolution Society, Oregon University, 16 – 21 juni 2010.

Comments

3 Responses to “Hvor lærte du evolusjonsteori fra?”

 1. Finn Cato
  February 3rd, 2011 @ 09:25

  Heisann.

  Hadde den store glede av å overvære foredraget ditt på Humanismens hus igår(02.02.11. Synd det ikke varte lenger.

  Etter tiår i kreasjonismens mørke har jeg måttet innhente info om evolusjon på egen hånd den siste tiden. Vi hadde svært lite om det på skolen og jeg ser nå at kompetansemålene i læreplanene ikke nevner evolusjon tydelig før første året på videregående. Dette er for dårlig.

  Har du merket en økende interesse for evolusjon etter hjernevaskprogrammet eller har Richard Dawkins hatt mer å si for dette også i Norge.

  Det er stort sett gjennom Dawkins, the selfish gene, og Darwin selv at jeg har fått en bedre forståelse av disse prosessene. Integrated principles of Zoology gir er også interessant.

 2. admin
  February 3rd, 2011 @ 10:20

  Hei,

  Så hyggelig å lese at du gledet deg over foredraget! Temaet (Er ondskap en del av menneskets natur) er et utømmelig tema, selv om jeg begrenset meg til drap i nære relasjoner. Med en så engasjert og nysgjerrig forsamling, kunne vi nok diskutert natten gjennom.

  Jeg er helt enig med deg i at det er for dårlig om evolusjon ikke læres før videregående her i Norge. Vi har heldigvis ikke samme problem med at elever lærer kreasjonisme/intelligent design som et alternativ. Men når det er sagt er jeg urolig for at folk i Norge tror at evolusjon er noe man kan velge å tro på eller ikke, heller enn at evolusjon er et faktum.

  Jeg har absolutt merket meg “Hjernevask effekten” på interessen nordmenn har for biologi og evolusjonsteori/biologi. Programmet nådde “ikke-akademikere” på en måte Dawkins ikke har gjort her i Norge. Samtidig så vil jeg si at forståelsen av at individuelle forskjeller finnes fra fødselen av (og dermed før fødselen), at mennesker ikke er født som blanke tavler med like evner og ferdigheter, og at mennesket er en del av naturen og dermed har en evolusjonær historie ikke var en fremmed tanke blant folk flest i Norge i forkant av programmet. Det var kanskje derfor det ble en så sterk reaksjon på at enkelte akademikere og forskere så ut til å avfeie dette i programmet. Denne avfeingen var ikke ny for meg og andre som har en evolusjonær tilnærming til våre fag og tema. Men utenfor allmenhetens oppmerksomhet har man blitt avfeid som “biofascist” og “helt på jordet” av en av figurene i “Hjernevask”. Og avfeid med “Sånn gjør vi det ikke her på huset” og “Husk at du kommer til å få karakter på dette (studentoppgave)” av en annen figur i programmet. Sånn sett er jeg svært (!) glad for at programmet viste hvordan arroganse og manglende lærevilje i akademia forhindrer kunnskap og utvikling i noen fag.

  Lykke til videre med dine “egenstudier”!

  Vibeke

 3. Evolusjonsteori 101 : biososial
  March 29th, 2011 @ 19:59

  […] en tidligere post spurte jeg hvor dere lærte evolusjonsteori fra, og om dere har lest om evolusjonsteori siden gymnas/videregåe…. Jeg hevdet at om man ikke har kunnskap om de grunnleggende prinsippene for evolusjon, kan man […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 • Hvorfor biososial.org

  Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
 • Admin