biososial

Hvor lærte du evolusjonsteori fra?

For noen uker siden hadde jeg en lengre samtale med en samfunnsviter som beskrev seg selv som uttalt kritisk til evolusjonspsykologi (EP). Vi hadde ikke kommet så veldig langt inn i samtalen før hennes beskrivelse av svakheter ved EP fikk meg til å spørre om hun hadde lest evolusjonsbiologi eller evolusjonsteori siden videregående skole. Det hadde […]

Biologi må inn, ideologi må ut!

I Debatten på NRK 1 18.03.2010 ble jeg spurt av debattlederen hvorfor det er slik at forskere ikke samarbeider på tvers av fag. Det er selvfølgelig flere mulige svar på dette, og den enkelte må svare for seg selv. I stundens (og lampenes) hete, svarte jeg at man kanskje er redd for at det ikke […]

Biologi må inn på pensumet til samfunnsvitenskapelige studier

I anledning den nye serien til NRK, Hjernevask, har det vært mye snakk og skriverier om hvorvidt der finnes en konflikt innen samfunnsvitenskapen mellom de som uttalt benytter biologi i sin tilnærming til å forstå mennesket versus de som ikke gjør det. Skal man tro debattinnlegg og kommentarer i diverse media, er det egentlig ingen voldsom […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin