biososial

Hjernens utvikling i disse russetider…

Posted on | April 24, 2009 | No Comments

Vår hjerne består av grå og hvit masse. Den grå massen består av hjerneceller (nevroner) som bearbeider våre sanseinntrykk og minner – altså tenker vi med denne massen. Den hvite massen består hovedsakelig av en form for fett som binder den grå massen sammen, og sørger for effektiv informasjonsflyt mellom hjernecellene.

Disse to massene utvikler seg både utfra genetisk programmering og erfaring (miljø). Før trodde man at hjernen var ferdig utviklet da barnet var rundt 12 år. Med stadig mer sofistikerte metoder for å måle hjernens struktur og funksjon har vi imidlertid lært at hjernen utvikler seg til vi er i begynnelsen av 20 årene (se tidligere poster 18. mars og 23. februar 2009).

Mens hjernen utvikler seg, er den spesielt sårbar for giftstoffer som alkohol og marijuana. Selv om det er snakk om sjeldne hendelser i ungdommens liv, kan det å tidvis drikke store mengder alkohol være skadelig for utviklingen av den hvite massen i hjernen. En uheldig utvikling av denne massen vil kunne føre til problemer med å prestere optimalt f.eks. ved lesning, eller bearbeiding av kompleks informasjon og bearbeiding av følelser senere i livet.

Så i disse russetider er det kanskje lurt å mane ungdommen til forsiktighet…

Se også artikkel på forskning.no

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin