biososial

Barn som dreper

Hver eneste dag i Norge er det barn som våkner til omstendigheter de ikke klarer å håndtere på egen hånd. Vi kan ikke påstå at det er noe galt med et barn som ikke utviser samme evner som voksne i slike omstendigheter. Det skjer svært sjelden drap i Norge, men som samfunn er vi ikke […]

Profiling nå i Norge – som sett på TV

Iløpet av en TV kveld er det ikke til å unngå å se et program eller reklame for et program hvor rollefigurene bruker etterforskningsmetoden profiling. Profiling er å identifisere personlighets- og atferdstrekk hos en ukjent gjerningsperson ut fra hva man har funnet hos andre som har begått samme type handling tidligere. Gjennom profiling skal man […]

Hjernens utvikling i disse russetider…

Vår hjerne består av grå og hvit masse. Den grå massen består av hjerneceller (nevroner) som bearbeider våre sanseinntrykk og minner – altså tenker vi med denne massen. Den hvite massen består hovedsakelig av en form for fett som binder den grå massen sammen, og sørger for effektiv informasjonsflyt mellom hjernecellene. Disse to massene utvikler […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin