biososial

Kan bli flere barnedrap

Det er et tabu som må inn i samtalen om konsekvensene av å hindre kvinner i å ta abort: Faren for drap på nyfødte. Det skjedde: Høyesterett i USA fjernet kvinners føderale rett til abort. Det ligger nå hos den enkelte stat å avgjøre om de skal tillate eller nekte sine innbyggere tilgang til abort […]

Kan barnebidrag brukes til å få ned folketallet?

På aftenposten.no i dag står det at informasjonsrådgiver Steinar Lem i Framtiden i våre hender har uttalt at det å redusere barnetrygden kan være et virkemiddel i anledning å redusere folketallet i Norge. Ønsket om å redusere folketallet kommer av et ønske om å spare miljøet den belastning vi mennesker utgjør, selv i Norge. Videre […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin