biososial

Kan barnebidrag brukes til å få ned folketallet?

På aftenposten.no i dag står det at informasjonsrådgiver Steinar Lem i Framtiden i våre hender har uttalt at det å redusere barnetrygden kan være et virkemiddel i anledning å redusere folketallet i Norge. Ønsket om å redusere folketallet kommer av et ønske om å spare miljøet den belastning vi mennesker utgjør, selv i Norge. Videre […]

En historisk nyhet

Norge er et spesielt land når det gjelder drap. Det har lenge vært kjent at Norge har et svært lavt antall drap i året per 1000 innbygger (= drapsrate) i forhold til andre land. Denne uken kan vi lese i ukeavisen Ny Tid (nummer 8 ) at Norge utmerker seg på en annen måte også. […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin