biososial

Barnedrap, Del II

Posted on | April 25, 2009 | No Comments

I går kunne TV2 nyhetene informere om at fra juli i år skal foreldre tilbys åstedsundersøkelse når små barn dør. Det har vært en lang prosess å få til en ordning med åstedsundersøkelse ved brå og uventet død hos barn i Norge. Foreldre som har ønsket slike undersøkelser for å få svar på hvorfor deres barn døde og for å sikre seg at de ikke har gjort noe galt har opplevd å måttet jobbe hardt for å få det.

Åstedsundersøkelser er en selvfølge ved brå og uventet død hos voksne da det hjelper rettsmedisinerne å avdekke eventuelle drap. Det er derfor underlig at slike undersøkelser ikke er en selvfølge ved slike dødsfall hos barn. Hvorfor skulle ikke barn ha samme rettsikkerhet som de voksne?

Når foreldre nå skal tilbys åstedsundersøkelse når deres barn dør brått og uventet sier statssekretær Rigmor Aaserud i Helse og omsorgsdepartementet at hovedformålet ikke er å avdekke barnedrap og barnemishandling. Dette er en overraskende vending for oss som har fulgt arbeidet med å innføre åstedsundersøkelse ved barnedød. Ikke minst fordi det står skrevet i Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner – Vendepunkt – for 2008 – 2011 under tiltak 7 på side 7:

For å styrke rettssikkerheten til små barn i alderen 0 til
3 år som dør plutselig og uventet, skal det gis et
obligatorisk tilbud om dødsstedsundersøkelse i regi av
helsetjenesten. Hovedformålet er å fastsette dødsårsak
samt å fremskaffe kunnskap i forebyggingsøyemed.
Dersom dødsfallet kan skyldes en straffbar handling
skal det gis melding til politiet. For å kunne sette i verk
tiltaket er det nødvendig å endre forskrift om melding
av unaturlig dødsfall. Forskriftsarbeidet vil starte i 2008.

Ansvarlig: HOD
Oppstart: 2008
Gjennomføring: 2008 – 2010

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin