biososial

Barnedrap, Del I

Posted on | April 14, 2009 | No Comments

Som en del av mitt doktorgradsarbeid på drap i nære relasjoner i Norge 1980 – d.d. skal jeg gjennomgå samtlige saker hvor genetiske foreldre eller partnere til disse har drept et barn som er under 18 år. Jeg vil ta for meg legemsbeskadigelse med døden til følge (§ 229), overlagt drap og drap med forsett (§ 233), og drap på nyfødte (§ 234).

Så langt har jeg kartlagt årene 1995 – 2005. De siste to årene har flere saker som ble henlagt i denne perioden blitt gjenopptatt etter beordring fra Riksadvokaten. Samtlige av disse sakene har ført til dom. Ikke alle dommene er rettskraftige da noen av de domfelte har anket dommen sin.

At tilfeller av brå og uventet død hos barn etterforskes (med åstedsundersøkelse som er obligatorisk ved slike dødsfall hos voksne men ikke hos barn) og føres for retten er essensielt for barns rettsikkerhet. God etterforskning er også essensielt for foreldrene og andre som kan oppleve mistenkeliggjøring i saker som aldri blir oppklart.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin