biososial

Luft og kjærlighet

Posted on | March 22, 2021 | No Comments

Noen ganger er et gjesp bare et gjesp.

Jeg sitter på et møte med flere forskere jeg har enorm respekt for. Vi jobber for å få til et samarbeid, med tverrfaglig og tverrinstitusjonell oppslutning, for å sikre forskning som kan bidra til å forebygge vold i nære relasjoner. Jeg er stolt og spent på møtet. Tenk at jeg blir anerkjent som en bidragsyter her, og tenk hva vi kan få til sammen! Dette betyr så mye for meg.

Men så skjer det som ikke burde skje: Jeg hører meg selv gjespe! Et slikt høylytt gjesp, hvor kjeven nær kommer ut av ledd. Skammen skyller over meg. Jeg hadde ikke enset at gjespen var i emning – da ville jeg jo prøvd å stoppe eller skjule den. Alt jeg kan gjøre nå, er å unnskyld meg og si at jeg sov så dårlig i forkant av møtet. “Jeg kjeder meg ikke, altså! Virkelig ikke!” Jeg kikker skyldtunget på de andre deltakerne. “Det går greit, Vibeke. Vi har hørt deg gjennom hele møtet.” Den tørre responsen fra møteleder er en kalddusj for meg. Har jeg gjespet gjennom hele møtet?

Jeg liker å tro at møteleder og de andre forskerne har glemt den gangen jeg høylytt gjespet meg gjennom et helt møte. Og jeg er ikke eneste som frykter tolkningen andre har av mine gjesp i viktige sosiale eller profesjonelle situasjoner. Et gjesp er ikke bare et gjesp i vår kultur. Det er et sosialt signal. Og det verste signalet et gjesp kan gi, slik jeg har forstått det, er at vi kjeder oss. Men dette er ikke alltid den mest riktige tolkningen.

I sosialpsykologien har man identifisert noe som kalles den fundamentale attribusjonsfeilen. Dette er den mest grunnleggende feiltolkningen vi gjør, når vi tillegger en årsak til andres uønskede atferd. Ufordelaktig atferd hos oss selv “vet” vi at har utenforstående årsaker. Slik atferd er derfor ikke vår egen feil, vår egen skyld, skal vite. Men samme ufordelaktige atferd hos andre tillegger vi å være på grunn av feil og mangler hos disse andre. Slik atferd er derfor deres feil, og skyld, tenker vi. Andre må derfor ta ansvar vi selv ikke tar.

Så dersom du gjesper i et viktig møte, er det fordi naboen spilte høy musikk gjennom natten og holdt deg våken. Dersom en kollega gjesper på et møte, er det fordi hen ikke hadde respekt nok til å legge seg tidlig kvelden før et viktig møte. Helt klart da at gjespet til en kollega signaliserer en karakterbrist.

Fordi vi alle vet at vi kan bli tildelt ansvar, skyld og motiv for et gjesp som vi ikke ønsker, som ikke er sannferdige, er vi kjappe med å unnskylde oss, dersom vi ikke klarer å kvele et gryende gjesp. Dette på tross av at vi alle gjesper oss gjennom livet. Vi gjesper faktisk før vi blir født. Allerede ved 15 uker, så gjesper fostre. Og det er ikke bare mennesker som gjesper. En rekke ulike andre arter gjesper også. Alle dyr med ryggrad, som pattedyr, fugler, fisker og krokodiller. Hvorfor har så evolusjonen gitt oss gjespet?

Rent fysiologisk gir gjestpet kroppen, og da ikke minst hjernen, et skippertak i ndedrett. Når vi gjesper, drar vi pusten dypt inn, før vi puster godt ut igjen – klare til å gå tilbake til å puste jevnt og trutt. Og fordi det å puste er så livsviktig, gir det mening at at en slik fysiologisk mekanismse ikke er avhengig av vår bevisste kontroll, men bare skjer spontant ved behov. Vi gjesper derfor ikke bare når vi er trøtte, men også når vi er dypt konsentrert, nervøse, eller slappper av. En vennine av meg sier hun gjesper aller mest når hun trener.

Helt vilt er det da heller ikke å tolke det slik at noen som gjesper kjeder seg. Og det er ikke rart at av alle spontane fysiologiske mekanismer kroppen har, som å hoste, nyse, hikke eller blunke, er det gjespet som er blitt så sterkt knyttet til det å kjede seg.

Men så kan man spørre: Dersom funksjonen til å gjespe er å få individet til å ta et skippertak i pustingen, er det da strengt tatt nødvendig for gjespet å være formet slik at det er så dramatisk, med et vidt åpent gap, nær ralling i utpustningen, og så den grimasen, da? Kanskje det er noe i det at gjespet også har en funksjon som et sosialt signal? Jeg tror bare ikke det at å signalisere kjedsomhet ville ha hatt en så stor verdi i vår evolusjonære historie. Hva annet kan et gjesp signalisere?

En annen ting som skiller gjesp fra andre spontane fysiologiske mekanisme, er at gjesping er smittsomt. Dersom du hører eller ser noen andre gjespe, kan du spontant gjespe, du også. Til og med om du leser om gjesping, kan du begynne å gjespe! Så dersom du gjesper mens du leser denne teksten, er det ikke nødvendigvis slik at du kjeder deg. Håper jeg.

Vi mennesker har en slik spontan smitte-reaksjon på gjesp fra fire-års alderen. Og ikke bare smitter gjesp mellom individ i samme art; jeg opplever stadig at min hund og jeg smitter hverandre med gjesp. Det må da være en grunn til at gjesp smitter så lett, og det må være den sosiale betydningen og signal et gjesp kan ha. Og, igjen, det må da være noe av større evolusjonær betydning enn å si “jeg KJEDER meg”!

Blant andre primater er gjesping funnet å være et sosialt signal som demper konfliktnivået i gruppen. Da er det at gjesp smitter heldig, og har en klar evolusjonær funksjon for individene. Hos oss mennesker, er det funnet at tilbøyeligheten for å spontant gjespe selv når andre gjesper er nært assossiert med evnen til empati. En kryss-kulturell studie med deltakere fra land i Afrika, Asia, Europa og Nord Amerika fant at hvor sannsynlig det er for at vi smittes til å gjespe, avhenger av hvor nært følelsesmessig knyttet vi er til den vi ser gjespe. Vi har, for eksempel, en større sannsynlighet for å gjespe ved synet av familiemedlemmer som gjesper, enn av fremmede som gjesper.

Men grunnen til at jeg skriver denne tekste, er ikke for å forsvare mitt gjesp på et møte for flere år siden, som nok er glemt av alle som var tilstede uansett. Jeg skriver denne teksten for å ta opp det at å mistolke et gjesp kan få alvorlige konsekvenser, dersom vi begår den fundamentale attribusjonsfeilen.

De fleste av oss har vært i situasjoner hvor en mistolkning av vårt gjesp ville kunne få uheldige følger for os, som i et jobbintervju, på date, på en scene, som publikummer på første rad eller i en begravelse. Men dette er trivielt i forhold til hva som kan skje i retten og i medias fremstilling av tiltalte.

For noen år siden, i en nettavis sin dekning av en rettssak hvor en ung mann var tiltalt for et drapsforsøk, kom det frem at rettspsykiaterne henviste til at tiltalte hadde gjespet, da de fremla sin vurdering av ham. Tiltalte hadde gjespet mens det ble beskrevet for retten hvordan han hadde stukket offeret, gjentatte ganger, med kniv. Resttspsykiaterne henviste til at tiltalte gjespet under beskrivelsen av den livstruende volden som et klart eksempel på at tiltalte hadde manglende empatiske evner, og var da også et klart ekesmpel på en viss personlighetsforstyrrelse de diagnostiserte tiltalte å ha.

Jeg skal ikke undergrave resttspykiaternes vurdering av tiltalte, og diagnosen de ga ham. Men jeg stiller spørsmål ved om det å gjespe, som en tiltalt i en alvorlig kriminalsak, er noe man har faglig belegg for å si at er et klart eksempel på manglende empati. Ved mangel på empati, og de personlighetsforstyrrelsene den mangelen kan være del av bildet på, står tiltale overfor en høynet sannsynlighet for å bli dømt til forvaring heller enn tidbegrenset fengselsstraff. Da skal man ha sterkt faglig belegg – langt utover en folkelig tolkning av hva et gjesp er.

De fleste vil sove dårlig natten før deres drapsforsøk skal beskrives for retten, med pressen til stede. De fleste ville ikke puste jevnt og trutt i det beskrivelsen blir lagt frem. Er det ikke heller slik at tiltalte som sover godt under slike forhold og som klarer å puste godt med magen er de som er noe annerledes fra resten av oss?

Av og til er et gjesp bare et gjesp. Og dersom, for eksempel, daten din skulle komme til å gjespe i løpet av den store kvelden deres, er ikke det nødvendigvis et dårlig tegn. Det kan heller være et dårlig tegn om du ikke gjesper tilbake.

Denne teksten ble først publisert i Klassekampen, sider 26-27, fredag 13. mars, 2020.

Kjærlighetens kjølvann

Posted on | February 13, 2021 | No Comments

Denne helgen vil kjærligheten feires, forsvares og fortviles over.

“Og de sa 2021 skulle bli bedre enn 2020. Det er jo ikke det. Ikke bare har vi fått flere smittsomme virusmutanter, men vet du hva som også/skjer i år? Valentines og morsdag på én og samme dag!” Min opprørte venninne er i midten av tredveårene. Hun har god jobb, egen leilighet og orden på økonomien. Alt på stell, som de sier. Men hun har ikke det hun ønsker seg aller mest her i livet: ektemann og barn. Hun får stadig høre at tiden renner ut for henne. At skal hun få det hun ønsker seg, må hun skyndte seg. Og hun prøver det. I motsetning til flere mødre hun kjenner, har hun imidlertid skyndet seg langsomt for å finne ”den rette”. Men hun opplever at det er umulig å finne en mann som også ønsker seg et seriøst forhold, og videre å finne ”den rette” blant dem igjen. Og så kom pandemien, og jakten ble enda mer langsom. Pandemien har nå stjålet ett uvurderlig år fra muligheten til å finne kjærligheten og å bli mor. Og nå dette: Valentines og morsdag på samme dag.

“Så nå skal jeg sitte der hele helgen, alene. Scrolle på sosiale medier og se alle de lykkelige parene og mødrene posere og ”feire kjærligheten”, se dem feire det livet jeg ikke har klart å få.” Hun gråter. Den ektefølte og eksistensielle smerten hun har, kommer til å toppe seg om noen dager bare. Denne helgen vil hun se en flom av bilder på sosiale medier, hvor par smiler og kysser, hender som holdes, og erklæringer av dype, unike og overveldende følelser som par har for hverandre. Det er nok få romantiske gester som kommer til å gå helt udokumentert. Og hver og én av dem vil være som et stikk i hjertet til min venninne. Jeg må prøve å gi henne en liten buffer mot stikkene. “Vet du, det finnes forskning som sier at par som poster i overkant mye om forholdet sitt i sosiale medier, kanskje ikke er de du skal være mest misunnelige på.” Og er ikke det en lettelse jeg ser bre seg over ansiktet hennes nå? ”Er det sant!?”

Vi mennesker er evolvert til å være ultrasosiale dyr. Vi er formet slik at vi er blitt helt avhengige av hverandre for å overleve og reprodusere oss. Men samtidig er vi også i konkurranse med hverandre om nettopp det å overleve og å reprodusere oss. Det gjør ting veldig komplisert til tider. Ikke minst i moderne tider. Det var klart at da medier dukket opp i vår menneskelige tilværelse, så ville de sosiale medier være blant de vi ble mest opptatt av. Vi er jo nær oppslukt av dem, mange av oss. Og det er fordi der inne spilles det på våre evolverte strenger – vi får informasjon som har vært helt avgjørende for reproduksjon.

Enten det er for korttids- eller langtidsforhold, så vil vi mennesker ofte ønske å finne en partner. Og har vi en partner, eller en potensiell partner, så vil vi mennesker gjerne vurdere om den er ”god nok” for oss. Vi vil gjerne finne den beste partneren vi kan få. For å gjøre det, må vi se hva som er ”der ute”. Vi måler oss selv, våre partnere og våre forhold opp mot hva vi ser ”der ute”. Og i disse moderne tider er ”der ute” i aller høyeste grad de sosiale medier. Og det enda mer nå, under pandemien, hvor vi oppmuntres til å holde fysisk avstand fra hverandre.

Fordi kvinner og menn har så ulike fysiologiske roller i reproduksjon, så ser vi også etter ulike ting i en partner, enten det er for et langtids- eller korttidsforhold. Her er to eksempler på hva menn og kvinner ser etter: I langtidsforhold er menn mer opptatt av utseendet til potensielle partnere, enn det kvinner er. Dette er fordi utseendet signaliserer hvor fruktbar kvinnen kunne være. I langtidsforhold er kvinner mer opptatt av forsørgerevner til en potensiell partner, enn det menn er. Dette er fordi selv om kvinnen forsørget seg og sine gjennom sanking i vår evolusjonære fortid, så var hun og barna hennes ofte tjent med det en mann kunne tilby av storvilt og beskyttelse fra fysiske farer. Evolusjonspsykologen David Buss har både skissert hypoteser om og forsket på slike partnervalg, krysskulturelt, i snart fire tiår. Han skisserte hypoteser om og forsket også på hva vi mennesker gjør når vi er i et langtidsforhold, men er redd for å miste partneren til en konkurrent. Å velge partner er en ting, men å få denne partneren er en enda større utfordring. Men så skal vi beholde denne. Hvordan får vi det til? Har du en god partner, er det jo andre som også vil kunne tenke seg denne.

Buss foreslo at for å beholde en attraktiv partner i et langtidsforhold, vil menn og kvinner spille på akkurat det som det partnerens kjønn verdsetter ved oss som langtidspartner. Og videre vil vi gjøre ting for å markere at en partner er vår overfor konkurrenter. Forskningen han og kollegaer har gjort, viser nettopp dette. Eksempler på det siste er å henvise til en partner som en ektefelle overfor mulige konkurrenter, eller ikke å gå fra partnerens side ved sosiale tilstelninger hvor det er mulige konkurrenter.

Forskningen til Buss og kolleger ble gjennomført på 1980- og 1990-tallet. Altså i en tid før sosiale medier. Men det er jo ikke slik at vi har fått helt nye psykologiske mekanismer i en app på smarttelefonen. Det er stadig steinaldersinnets psykologiske mekanismer som avgjør hvilken sosial informasjon vi tar inn, hvordan vi bearbeider den informasjonen og hvilke følelser og tanker vi opplever på grunnlag av den informasjonen. Og nå skal vi bruke det sinnet til å navigere våre sosiale liv i arenaene de sosiale medier gir oss. Hvordan manifesterer steinaldersinnet seg der?

Det har siden arbeidet til Buss og kolleger kommet en rekke studier på hva som motiverer folk til å poste parforholdene sine i sosiale medier, og de viser stadig at det er en sammenheng mellom å være usikker i forholdet og å ville markere forholdet overfor andre. Gwendolyn Seidman og Amanda Havens, for eksempel, gjorde en studie blant Facebook-brukere som var i parforhold. Forskerne fant at de som var lykkelige i sine forhold, brukte plattformen til å poste bilder og andre statusoppdateringer om forholdet, var innom siden til partneren, og ”liket” poster og kommentarer som partneren la ut, oftere enn de som ikke var like lykkelige i sine forhold. Det høres jo fint nok ut. Men forskerne identifiserte også en undergruppe som knyttet sin egen selvfølelse til hvordan det gikk med parforholdet de var i, og disse la oftere ut svært følelsesladde poster. Ikke bare postet de oftere innhold hvor de skrøt av forholdet sitt, de oppga også oftere at de brukte plattformen til å følge med på sin partner.

I en studie publisert for ett år siden, fant sosialpsykologene Kori Krueger og Amanda Forest at Facebook-brukere i parforhold i stor grad benyttet seg av plattformen til å beskytte forholdet sitt mot mulige konkurrenter. Og det kan hende at dette er en fruktbar taktikk, fordi forskerne fant videre at når folk ser profiler til personer som virker å være lykkelige i sine parforhold, så tenker de at det er ingen grunn til å ”prøve seg” på partene i forholdet. Men slike poster kan også utgjøre en trussel mot forholdet. Evolusjonspsykologisk forskning har nemlig vist at kvinner kan oppfatte menn som enda mer attraktive som potensielle partnere, når de er avbildet med andre kvinner. Man kan si det sånn at når en mann vurderes som en god partner av en annen kvinne, så er det noe kvinner tar til etterretning i sin vurdering av ham.

Uansett arena vil vi mennesker stadig vurdere hva vi har opp mot det vi ser ”der ute”. Dersom vi mennesker oppleves som å være i overkant interessert i potensielle partnere, så er det fordi noe annet ville forsvinne gjennom evolusjonens fingre. Vi har alle hørt at man ikke skal tro på det bildet vi ser av andres liv på sosiale medier, at det bare er et regissert og redigert glansbilde. Vi mennesker er likevel nokså lettlurte av sosiale medier, fordi evolusjon har ikke gjort oss tilpasset til å kunne skille sannhet fra lureri, juks og villedning i slike arenaer.

Så ja, min kjære venninne og andre ufrivillig single og barnløse, det er sant, men med noen forbehold, at par som poster mye om sitt forhold i sosiale medier kanskje ikke er de dere skal være mest misunnelige på. Og vi må alle bare navigere våre evolverte følelser, tanker og ønsker, med et steinaldersinn som best vi kan. Ikke minst denne helgen.

Denne teksten ble først publisert i “De nære ting”, Klassekampen, fredag 12. februar 2021.

Estetikkens funksjon

Posted on | January 31, 2021 | No Comments

Kan estetiske opplevelser ha en funksjon, utover å gi velvære?

Skjønnhet er i øyet som ser det, sies det. Frasen kommer fort når noen skal få frem poenget at folk er forskjellig i hva de synes er vakkert. Joda, vil evolusjonspsykologer si når de hører dette, men øyet er evolvert.

Øyet, som våre andre sanseorgan, gir oss informasjon om våre omgivelser. Å få slik informasjon er helt avgjørende for individets overlevelse og reproduksjon. Da vil det ikke være helt tilfeldig hvilken informasjon vi tar inn, hvordan vi bearbeider den, og hvordan vi så reagerer på den. Alt dette vil være evolvert.

Verden er så full av alle mulige sanseinntrykk. Vi tar ikke inn alt som finnes av informasjon rundt oss, fordi det strengt tatt ikke har vært nødvendig. Isteden har vi, gjennom evolusjon, utviklet fysiologiske og psykologiske mekanismer som begrenser informasjonsinntaket til øyet, øret, og de andre sanseorganene våre. Det vi tar inn er begrenset til det som har vært nødvendig – for overlevelse, ja, men til syvende og sist for reproduksjon, for videreføring av gener til neste generasjon.

Den informasjonen sanseorganene våre fanger opp, mottas ikke på en helt blank tavle. Den organiseres, igjen er det evolverte fysiologiske og psykologiske mekanismer som gjør dette, mekanismer som er deler av vår kognisjon, vårt apparat for informasjonsbearbeiding. Ulike informasjonsinnhold er vi tjent med å reagere på, på ulike vis.

Informasjon om mulige farer i omgivelsene, hvor trygghet kan søkes, mulig næringsinnhold i mat, hvor næringsrik mat kan oppdrives og kvaliteten på en partner, er av evolusjonær interesse for individet. Sanseinntrykk av linjer, farger, lys, lyder, lukter og teksturer tas inn og bearbeides i slike vurderinger. At våre sanseorgan og hjerne er evolvert til å gjøre dette, vet vi jo alle. Men har du noen gang tenkt over at det er disse samme sanseorgan og fysiologiske og psykologiske mekanismer som aktivisere også når du retter blikket mot informasjon du vurderer som mer eller mindre estetisk? Kan det være at også vurderinger av estetikk har gitt individet fordeler for overlevelse og reproduksjon, at våre vurderinger av estetikk er informasjon som har vært avgjørende for individet i så måte?

Å gjøre vurderinger av estetikk, å vurdere i hvilken grad det som omgir oss – enten det er andre mennesker, landskap, dyr, objekter, lys, farger lukter eller lyder – har en skjønnhet, er vakre, er noe som opptar en påfallende stor del av vår oppmerksomhet. Videre innebærer det å gjøre slike vurderinger ikke bare å gjøre en nøktern, kognitiv anerkjennelse av en eventuell estetikk. Det kan vekke sterke følelser, både hos den som skaper og den som observerer estetikken – både når den tilfredsstiller og når den vitterlig ikke tilfredsstiller. Alt dette kan fremstå som underlig for en tankegang som er utrent i evolusjonspsykologiske perspektiv: Å oppleve estetikk er jo strengt tatt ikke livsnødvendig, slik det å puste er. Man kan da overleve uten. Men nå er vi mange, forfatteren av denne teksten inkludert, som i aller høyeste grad mener vi ville forgå dersom vi ikke fikk uttrykke eller oppleve estetikk! Og dette er nok et ekstremutslag av at vi mennesker har evolvert til å reagere følelsesmessig på estetikk, fordi det sikrer at vi er sensitive til, responderer på  og oppsøker det estetiske.

Følelsene som oppstår når vi skaper og opplever estetikk er av velvære og er svært tilfredsstillende. Evolusjon skaper ikke slike følelsesmessige opplevelser for ingenting. Det må derfor ha hatt en evolusjonær funksjon knyttet til det å bli så beveget, på en eller annen måte. Slik som våre andre, sterke sanselige lyster: Som å spise mat med høyt innhold av fett eller sukker, eller den rusen noen er så heldige å oppleve når de trener, eller kjærligheten man føler når man kikker på partneren eller barnet sitt. Slike gode følelser har vi mennesker fordi de gir oss informasjon og motivasjon – de sier til oss at det vi gjør og opplever, ikke bare er riktig, det er viktig. Følelsene sier til oss: Fortsett! Mer av dette! De dårlige følelsene sier det motsatte: Stopp! Mindre av dette!

Så hvordan kan det ha seg slik, at å skape skjønnhet, det vakre, ligger i vår menneskelige natur? At å oppsøke og bli beveget av estetikk også ligger i vår menneskelige natur? Fordi det gjør det jo vitterlig. I enhver kultur finner vi uttrykk for og verdsettelse av estetikk: gjennom musikk, sang, dans, lyrikk, malerier, bekledning, besmykking, arkitektur med mye, mye mer. Estetikk kan ikke ha vært helt uviktig for individets overlevelse og reproduksjon. Da ville det ikke hatt en så stor plass i vår felles natur. Alt dette har fått evolusjonspsykologer til å vurdere om vår menneskelige evne og driv til å skape og oppsøke estetiske opplevelser har hatt en funksjon for individet i vår arts evolusjonære historie.

Og det er ikke bare hos Homo sapiens estetikk har fått en så stor plass, kognitivt og emosjonelt, og med det også i livsførsel og kultur. I Spania er det funnet abstrakte hulemalerier som kan være mer enn 60.000 år gamle. Den eldste tegningen som er funnet, er på en sten i Blombos-hulen i Sør-Afrika, og kan være 74.000 år gammel. I samme område har man også funnet det eldste smykket – et kjede laget av sneglehus. Disse estetiske uttrykkene er så gamle at det vil ikke være Homo sapiens som har laget dem, men menneskearter som kom lenge før oss. Men å skape og verdsette estetikk har en enda lengre evolusjonær historie enn den til menneskeartene. Det kan man finne støtte for i alle de andre artene som også skaper og verdsetter estetikk.

Mye av evolusjonspsykologisk forskning på estetikk har vært på ansiktstrekkene vi finner attraktive hos potensielle partnere. Her viser det seg at symmetri er avgjørende for hvorvidt individet anses som vakker. Og evolusjonspsykologer hevder at det ikke er tilfeldig, all den tid symmetri signaliserer god helse, idet infeksjoner ikke har forårsaket en tydelig ubalanse i individets utviklingen.

I et ekstremutslag av å finne symmetri tiltrekkende, finner vi mennesker også den store, fargerike påfuglehalen svært vakker. Den skal jo egentlig bare tiltrekke påfugl-hunnene, som ikke er bevisst at halen er et tegn på hannens sterke gener. Men det vi mennesker først finner estisk, gjennom våre evolverte psykologiske mekanismer, kan spilles på som evolverte strenger og utløse følelsesmessige reaksjoner, de reaksjoner som sier til oss: Fortsett! Mer av dette! Derfor er det ikke tilfeldig hva vi finner estetisk, hva vi drives til å skape og oppleve. Som, for eksempel, det at vi velger nettopp påfugl-hanner, med deres haler i sterke farger og med symmetri, som pynt i våre parker og hager. Ei heller er det tilfeldig at vi mennesker skaper parker og hager, med frodige grønne vekster, fargerike blomster, gjerne med et variert dyreliv og fisker i en dam.

En annen gren innen evolusjonspsykologiske perspektiv på estetikk, er nettopp å se på hvilke former for landskap vi finner estetisk tilfredsstillende. I det som egentlig var et slags stunt av to amerikanske kunstnere, Vitaly Komar og Alexander Melamid, kartla de hva publikum i USA ønsket å se i malerier, for så å male «bildet som massene ville ha». De fant at publikumet ønsket å se realistiske presentasjoner av naturlige, frodige landskap, i grønne og blå toner, med dyr, barn, unge kvinner og heroiske figurer. Da de to kunstnerne gjentok stuntet i Ukraina, Tyrkia, Kina og Kenya, viste det seg at temaene for hva folk liker å se portrettert, hvilke farger de ønsker seg, og at de vil at portretteringen er realistisk, var krysskulturelt.

At skjønnhet er i øyet som ser det, er en sannhet med modifikasjoner. Skjønnhet er en fortolkning av sanseinntrykk, som gir en følelsesmessig opplevelse hos den som øyner et ansikt, et landskap, en farge, en linje, et ord. De som skaper estetikken rundt oss, spiller på evolverte strenger hos oss mennesker, når de benytter stimuli vi har vært tjent med å være oppmerksomme på, og er derfor sensitive til å reagere følelsesmessig på. Et slikt evolusjonspsykologisk perspektiv undergraver kanskje mye av mystikken rundt estetikk. Det demokratiserer også estetikk, som jeg tror frasen om øyet også mener å gjøre, ved å si at opplevelsen av og behovet for estetikk tilhører oss alle.

Denne teksten ble først publisert i Klassekampen, “De nære ting”, januar 2020.

Den mørkeste trassen

Posted on | December 6, 2020 | No Comments

Hvor langt er vi villige til å gå for å skade hverandre?

«Hvorfor gjør hun dette mot meg? Hun tjener ikke noe på det. Faktisk så skader hun seg selv når andre får vite om dette!» Min venn er fortvilet over avdelingslederen sin. Konflikten mellom dem har nådd høyder, eller bunnivåer, han ikke kunne ha forestilt seg. Du har sannsynligvis stilt liknende spørsmål en eller flere ganger i livet, i fortvilelse og oppriktig undring over en kollega, en nabo, en eks eller noen andre du har en konflikt med. Fenomenet ser ut til å være utbredt: Det at noen kan bli så oppsatt på å skade en annen, at de er villige til å skade seg selv i forsøket.

Å være trassig forbinder man gjerne med små barn, som sies å være i trass-alderen når de er rundt to–tre år gamle. De små barna opponerer mot gode råd og forslag fra omgivelsene. De vil gjøre som de selv vil, på tross av at det er en dårlig ide. De vil ikke ha på seg den varme luen, selv om det er en kald morgen i november. De vil ikke spise middag, selv om de er sultne. Og de vil ikke legge seg for å sove, selv om de knapt kan holde øynene åpne. De små vet ikke bedre.

Men også vi voksne kan være påfallende trassige. Det finnes egentlig ikke noen aldersgrense for å handle i trass. La meg gi noen hverdagslige eksempler fra min omgangskrets: En venninne av meg elsker god mat og vin. Likevel takker hun nei til invitasjoner fra venninner som vil ha henne med i middagsklubber, fordi hun synes det blir for pretensiøs med fem-retters menyer og spesialbestilte viner. Hun vet hun er teit som takker nei til riktig god mat og drikke. Men hun orker ikke snobberi og får lyst til å starte en gryterettklubb, bare på trass. Vi voksne kan også bli trassige på måter som skader oss selv betydelig mer enn dette. En venn av meg vet at konen har rett, når hun stadig sier han må passe på kolesterolet og hva han spiser. Likevel, i full trass, trykket han demonstrativt i seg en pølse inne på bensinstasjonen for et par uker siden, mens konen ventet i bilen utenfor og så ham gjennom vinduene.

Når vi voksne handler i trass, så opponerer vi ikke uten bedre viten, slik små barn gjør. Når vi voksne er trassige, er det med bedre viten at vi går mot bedre viten. Og videre kan vår trass bli noe mye mørkere og selvdestruktivt enn eksemplene fra mine to venner.

Å være trassig forstår jeg som det å opponere mot en annen, og da på en smålig, irriterende og helt unødvendig måte, kanskje for å straffe en annen på et vis. Som tospråklig, med engelsk som morsmål, savner jeg at ordet «trass» ikke dekker de mørkeste og mest selvdestruktive handlinger som trass kan gi bevegelsesgrunnlag til. På engelsk har vi ordet «spite». Å handle ut fra spite er å være trassig i en så stor grad at vi skader en annen, og da på en måte som også skader oss selv. Det er ikke det sammen som å være hevngjerrig, som på engelsk heter å være «vindictive». «Spite» skiller seg fra det å være hevngjerrig nettopp ved at førstnevnte gjør oss villige til å skade oss selv.

Stopp litt opp nå, og tenk på det: Noen ganger blir vi mennesker så trassig oppsatt på å skade en annen at å skade oss selv samtidig ikke setter noen stopper for oss. Fokuset er kun på at den andre skal skades – koste hva det koste vil!

Det er gjort lite systematisk forskning på slik selvdestruktiv trass. Men ett eksempel er den banebrytende studien til psykologen David K. Marcus og kolleger fra, som ble publisert i 2014. De utviklet det de kalte The Spitefulness Scale (oversatt: Trass-skalaen), for å kartlegge sammenhengen mellom visse personlighetstrekk og selvdestruktiv trass. Over 1200 deltakere tok en personlighetstest og svarte på hvor enige eller uenige de var i 17 ulike påstander om trassige handlinger. Hva ville du selv ha svart på disse tre eksemplene fra skalaen som ble brukt i studien? “Dersom naboen min klaget på hvordan hagen min så ut, ville jeg være fristet til å gjøre hagen enda verre, bare for å irritere han eller henne.” “Dersom jeg var imot den som vant et valg, ville jeg gladelig se denne personen feile i sitt embete, selv om det skadet mitt eget nærmiljø.” “Jeg ville være villig til å bli slått fysisk en gang, dersom det innebar at noen jeg ikke liker ble slått to ganger.”

Studien skulle se om det finnes individuelle forskjeller blant de som er mer eller mindre villige til å utføre selvdestruktive, trassige handlinger. Og det fant de. De deltakerne som var mest villig til å skade en annen, på tross av å selv bli skadet samtidig, hadde nemlig oftere lav selvfølelse, og hadde mindre tendenser til å føle skam, anger og empati, blant en rekke andre personlighetstrekk som er knyttet til psykopati, enn de som ikke var like trassige.

Videre var menn mer villige enn kvinner til å utøve selvdestruktive trass. Nå er det slik at menn oftere skårer høyere på de personlighetstrekkene som viste seg å være knyttet til selvdestruktiv trass. Men forskerne bak studien er åpne for at kjønnsforskjellen de fant, kunne komme av at scenarioene de ba respondentene ta stilling til, kanskje er situasjoner som oftere trigger trass hos menn enn hos kvinner, heller enn at menn nødvendigvis alltid er mer trassige enn kvinner. 

Som evolusjonspsykolog kan man lett identifisere når en eventuell kjønnsforskjell i trass vil synliggjøres, ved å vurdere de ulike utfordringer kvinner og menn har hatt i overlevelse og reproduksjon i vår evolusjonære fortid. Dette har vi for eksempel gjort i studier av de barnedrapene som omtales som «Medeadrap». Medea er en figur fra gresk mytologi. Hun var gift med Jason og ofret mye for å være med ham og for å hjelpe ham, fordi hun elsket ham så inderlig. Hun reiste til og med fra sin familie og hjemland for å starte et nytt liv med ham. Men i det nye landet forlot Jason Medea for en yngre prinsesse. Som reaksjon på dette sviket, dreper Medea de to sønnene hun har med Jason, bare for å skade ham.

Man trenger ikke være evolusjonspsykolog for å skjønne at hun skader seg selv med disse drapene. Men det er evolusjonspsykologer som har identifisert at slike «Medeadrap» vil begås oftere av menn enn av kvinner. Igjen, ikke fordi menn nødvendigvis alltid er mer trassige enn kvinner, men på grunn av hvor stor forskjell det vil være i den evolusjonære kostnaden av å miste, og erstatte, et barn. Selv om både en far og en mor utsletter sine egne gener fra neste generasjon ved barnedrap, vil det alltid koste en mor så mye mer å erstatte barna, i det hun vil måtte gå gravid og amme i flere år. Derfor er rene «Medeadrap» sjeldne, og nær aldri begått av mødre (klikk på lenke for å lese mer om “Medeadrap“).

Barnedrap er en ekstrem og en ekstremt sjelden handling, nettopp fordi kostnaden har vært for stor for både mødre og fedre i vår evolusjonære fortid. Men det er mange andre selvdestruktive og trassige handlinger vi mennesker begår, bare for å skade andre rundt oss. Det at «Medeadrap» finnes, er en grusom lærdom for hvor langt vi mennesker kan være villige til å gå for å skade hverandre. Videre lærdom fra et evolusjonspsykologisk perspektiv er at felles genetikk beskytter mot selvdestruktiv trass. Det gjør ektefeller mer sårbare enn barn. Og arbeidssteder mer sårbare enn familier.

Selvdestruktiv trass er ikke bare et fenomen fra vestlig kultur, hvor individene har overflod nok til å tåle selvskade. Frank Marlow, en biologisk antropolog, har studert selvdestruktiv trass i ikke-vestlige samfunn, og har kartlagt at individer som har nær ingenting, vil likevel være villig til å få mindre, så fremt andre får enda mindre. Han mener at det antagelig er en strategi for å få ord på seg som en man ikke skal gå imot. Evolusjonspsykologen David Buss har også argumentert for samme mulige bevegelsesgrunn når det kommer til å begå drap som også skader en selv på et vis. Andre har argumentert for at kanskje det er følelsen av å ha kontroll og gjenoppreisning som gjør oss trassig selvdestruktive. Men uansett er det nok bare en evolusjonær videreføring i menneskelig form av ur-strategien til de bakterier som utløser gift som skader og dreper andre bakterieformer rundt dem. De skader seg selv i prosessen, bare akkurat ikke like mye.

Denne teksten ble først publisert i Klassekampen, “De nære ting”, fredag 20. november, 2020.

Kvinne er kvinne verst

Posted on | November 22, 2020 | No Comments

Vi er ikke hyener. Men en kvinne som fryses ut av sine medsøstre kan begynne å lure.

Du vet det uttrykket som sier at kvinne er kvinne verst? Det er en fin oppsummering av et fenomen biologer har forsket på i andre dyrearter, som på engelsk heter «female-female competition». Det blir hunn-hunn-konkurranse på direkte oversatt og dårlig norsk. Fenomenet det er snakk om, er at hunner i samme art konkurrerer med hverandre. Det de konkurrerer om, er hvilken posisjon de har i flokken. Posisjonen den enkelte hunnen har er nemlig avgjørende for hvilken tilgang hun har på begrensede ressurser, som igjen er avgjørende for hvor mange egne avkom hun klarer å fostre. Men det er vel ikke /det/ vi kvinner holder på med, tenker du kanskje, når vi kvinner er våre medsøstres verste fiender? Mon ikke det, sier jeg.

Hunn-hunn konkurranse

I sosiale arter, altså arter som lever sammen i grupper, finnes det et slags hierarki med en indre justis blant hunnene ¬- en rangstige med regler og sanksjoner som gir muligheter for noen og setter grenser for andre. I slike arter kan hunner høyt i rangstigen undertrykke andre hunner på en slik måte at de ikke får anledning til å få like mange avkom. En måte en hunn kan sørge for dette, er å sikre at de som er lavere i rangstigen er omsorgsgivere for hennes avkom. En annen måte er å aktivt hindre andre hunner i å pare seg. Nylig leste jeg nok en studie som viser at blant hyener er det utbredt at hunner dreper avkom til hunner i samme flokk som er lavere enn dem på rangstigen. Men vi mennesker er jo ikke hyener, er det passende å kontre med her.

Det er noen tommelfinger-regler for hunn-hunn konkurranse, som er avdekket på tvers av arter: Jo mer en hunn må investere i sine avkom og jo mer kvaliteten på hannen hun parer seg med påvirker evnen hennes til å fostre avkom, jo mer intensiveres konkurransen mellom hunnene. Alle disse forholdene gjelder i aller høyeste grad oss mennesker. Så i teorien er det ingen grunn til å tro at vår art ikke skulle være preget av konkurranse mellom kvinner, selv om vi ikke er hyener.

Evolusjonsteori identifiserer hunner som handlende subjekt

Hovedforfatteren av moderne evolusjonsteori, Charles Darwin, lanserte sin teori om hvordan ulike arter stadig tilpasser seg sitt miljø, generasjon etter generasjon, i det viktorianske England. En del av det teoretiske rammeverket han utarbeidet for studie av alt liv på jord, var hypotesen om «female choice». Darwin registrerte at hunner aktivt valgte sine partnere, og med dette var en avgjørende drivkraft i evolusjonen av artene. Dette var en hypotese som ble oppfattet som svært kontroversiell i hans samtid – en samtid ikke bare oppkalt etter, men globalt preget av Dronning Victoria. 

Dronning Victoria var en av de mektigste menneskene i verden på denne tiden, og en aktiv pådriver for krig, erobring av land og utnyttelse av mennesker. På tross av dette ble kvinner i hennes samtid forventet å være underdanige, milde og passive. Motsatte trekk var ikke attraktive hos kvinner. Menn, derimot, skulle være aktive, sterke og konkurrerende. Jeg kan ofte bli sittende med et inntrykk av at et slikt kjønnssyn fortsatt råder, selv i det moderne likestillingslandet Norge.

Det er også påfallende at i det meste av forskning på konkurranseatferd, så konkluderes det med at på gruppenivå er menn mer konkurranseinnstilt enn kvinner. Men hva har de definert som «konkurranseatferd» i disse studiene? La det være sagt: Et åpenbart større antall menn enn kvinner konkurrer i alt fra sport til samfunnsdebatt til det å sikre seg toppleder-stillinger. Men selv om færre kvinner konkurrerer på akkurat disse arenaene, har vi ikke belegg for å si at kvinner konkurrerer mindre enn menn og med en lavere intensitet. Og evolusjonspsykologer konkluderer noe annerledes når de forsker på konkurranse og kjønn.

Konkurranse i kvinnelig form

Fra evolusjonspsykologisk perspektiv argumenteres det for at kvinner og menn vil ha like psykologiske mekanismer, altså tanker og følelser, i situasjoner som ga like utfordringer for begge kjønn i vår evolusjonære fortid. Kjønnsnøytrale reaksjoner forventes kun i slike situasjoner. Men kvinner og menn hadde unektelig helt unike utfordringer knyttet til reproduksjon. Og den unike og svært pressede fysiologiske rollen kvinner har i reproduksjon, gir oss nøkkelen til å utforske og identifisere hvilke kjønnsspesifikke utfordringer kvinner har hatt. Med denne nøkkelen kan vi identifisere både hva kvinner konkurrer om og hvordan de konkurrerer. Og fra et evolusjonspsykologisk perspektiv forventes det at konkurransen mellom kvinner vil være skreddersydd til å undergrave hverandres evner til å bli mor og mormor.

Kryss-kulturelle studier som ber menn liste hva som er viktigst for dem, når de skal velge en partner for et langtidsforhold, viser gang på gang at kvinnens utseende er avgjørende for menn. Trekk som først og fremst oppfattes som å signalisere ungdommelighet, og som da dypest sett signaliserer fertilitet, er det menn finner mest attraktivt ved kvinners utseende. Og forskning fra evolusjonspsykologer har da også bekreftet at kvinner i utstrakt grad konkurrer med hverandre ved å fremheve nettopp utseende sitt for å få det til å fremstå som mest mulig ungdommelig, og ved å rakke ned på andre kvinners utseende. Men jeg skulle gjerne sett mer forskning på den konkurransen vi kvinner har i å bygge opp og bryte ned allianser, og konsekvensene dette kan ha i arbeidslivet.

Kvinner har vært under et enormt seleksjonspress til å unngå fysisk fare. Bare de kvinner som unngikk fysisk fare, sikret barnets og egen overlevelse i løpet av graviditet og år med amming. Sosialantropologiske studier i jeger- og sankersamfunn viser da også at i de årene hvor kvinner ammer, deltar de mindre i sanking. Det gjør dem svært avhengig av at andre hjelper med barnepass slik at de kan få sanket og bidra til fellesskapet, eller av at de andre kvinnene i stammen bidrar til dietten deres. Primatologen Sarah Blaffer Hrdy introduserte det engelske begrepet «allo-parenting» for de omsorgspersoner som stiller opp og hjelper til med å fostre andre kvinners barn.

Det tar en landsby å oppdra et barn, sies det. Men i hvilken grad landsbyen stiller opp, har vært opp til mors evne til å pleie allianser. Kvinner har derfor også gått gjennom et enormt seleksjonspress som har gjort oss fokusert på å pleie allianser med andre kvinner. Nettopp derfor vil ulike former for å bryte ned en kvinnes allianser være en svært effektfull strategi i hunn-hunn konkurranser i vår art. Og derfor vil det å oppleve å bli fryst ut føles så overveldende vondt for en kvinne, så vondt at mange av dem vil unngå det for nær enhver pris.

Utfrysningen kan ta mange former: Alt fra å merke at de andre kvinnene ikke unner deg godt ved at de holder tilbake støtte, ros og gratulasjoner, til baksnakking og at fortrolighet brytes. Men mange kvinner har historier fra arbeidslivet om kvinnelige kollegaer som gikk mer aktivt gå inn for skade deres sosiale posisjon gjennom å skade deres karriere.

Evolusjonspsykologisk forskning viser at kvinner øker sin konkurranseatferd først når de opplever kvinner rundt dem som spesielt truende for deres posisjon og muligheter. Når menn er til stede, kan de dempe konkurranseatferden. Hva skjer da i kvinnedominerte yrker?

Fra stammen til arbeidsplassen

Det at kvinner ikke søker topplederstillinger eller andre godt betalte stillinger som gir status i storsamfunnet, hører jeg ofte blir tatt til inntekt for at kvinner ikke konkurrerer like mye som menn. Men jeg har snakket med nok kvinner i kvinnedominerte yrker til å vite at deres arbeidsplasser har en nær uutholdelig konkurranse. En ung kvinne jeg kjenner har en sår historie om en klikk av kvinner på jobben som stadig fant feil hos de nye, de som var annerledes. Blikk og stillhet var nesten verre enn spydighetene. Ofte og for lenge tenkte hun at dette her måtte hun bare tåle, stå i, delta. Hun ville jo så gjerne ha jobben. Men det lå ikke for henne å tåle, stå i og delta. Og da hun ikke deltok i angrep på de nye, de som var annerledes, falt hun selv utenfor og ble rammet av atferden hun ville distansere seg fra. Ingen fysisk konkurranse, nei, men fysiske virkninger av den. Kroppen skalv av å tenke på at hun skulle dra tilbake på jobb neste dag. Hun kjenner stadig på fortvilelsen og smerten av å bli forvist fra et yrke hun brant for å utøve, og hadde tatt en lengre utdannelse for å kvalifisere seg til, som hun var god til!

De som hører hennes og lignende historier, oppsummerer det som at kvinne er kvinne verst. Med et evolusjonært perspektiv på kvinner, falmer det viktorianske bildet av kvinner som milde og passive. En fast leser av denne spalten spurte meg hvor det ble av søsterskapet det ble snakket så varmt om da hun var ung. Svaret er at evolusjon har formet det søsterskapet til et tveegget sverd. Vi var helt avhengige av gode forhold til hverandre, og det gjør oss til medsøstre i dag. Men samtidig har evolusjon også drevet frem et konkurranseinstinkt verdig et rovdyr hos kvinner. Likevel kan vi alltid velge å ikke være andre kvinner verst. Vi kan velge å ikke være en hyene.

Denne teksten ble først publisert i De nære ting, Klassekampen, 11. september, 2020.

Det ultrasosiale flokkdyret

Posted on | November 4, 2020 | No Comments

Vennskap har vært livsviktig for mennesker. Å avskjæres fra venner setter oss derfor i en krisetilstand.

Venner. De er familien vi velger selv, sies det. Jeg har kikket litt på mer faglige definisjoner i anledning å skulle skrive denne teksten. Ord som «gjensidig» og «likeverdig» går ofte igjen. «Frivillige» og «følelsesladde» bånd, listes også ofte. Definisjonene jeg har sett så langt, ser ut til å reflektere idealer for hva vennskap er, da de tar ikke med de dårlige aspekt som også kan inngå i vennskap. Vennskap har jo sine utfordringer, sin pris, for partene, som alle andre forhold. Den greske filosofen Aristoteles var klar over at vennskap ikke alltid er perfekte. Men i sin mest perfekte form, mente han, så har vennskapet ikke noen direkte funksjon for partene. Man bare ønsker og gjør hverandre godt, uten å få noe som helst ut av det for egen vinning.

Gledene og utfordringene som vennskap gir, har vi mennesker navigert siden før de greske filosofene. Men så kom tidenes kanskje største utfordring for våre vennskap: En dødelig pandemi. Og med pandemien kom det helsefaglige rådet om å holde fysisk avstand til de som ikke bodde i samme husstand som en selv, og med det å holde avstand fra våre venner.

Jeg fulgte dette rådet en god stund. De fleste venner jeg har, har jeg stort sett kontakt med over sosiale medier, uansett. Men det var åpenbart helt unaturlig for meg, og usunt for den psykiske helsen, å ikke skulle møte noen venner fysisk, og det i uoverskuelig fremtid. Jeg trengte ikke være evolusjonspsykolog for å ta og føle på det. Så jeg begynte å treffe min bestevenninne.

Vi to ble kjent på masterstudiet i psykologi. Hun kom inn i klassen først en uke etter studieoppstart. Jeg tenkte det måtte være vanskelig å komme inn slik, på etterskudd, i det så mange i klassen allerede hadde formet klikker og bånd og var allerede godt fornøyd og forsynt med sine nye vennskap. Da jeg så henne gå av samme trikk som meg, på hennes andre dag, gikk jeg derfor bort til henne og spurte «er ikke du hun nye». Det er klart at det at jeg var inkluderende gjorde at hun likte meg. Men det er også klart at hun likte meg enda mer fordi jeg fikk henne til å le, flere ganger, innen vi nådde instituttbygningen. Selv er jeg veldig svak for alle som ler av mine (selverklærte) morsomheter.

Vi har holdt sammen siden den dagen, men vi var ikke bestevenninner fra dag én. Det er noe vi har blitt over årene. Vi hadde allerede hver vår bestevenninne da vi først møttes. Hun vokste ifra sin. Jeg ble sviktet av min for noen år siden, ved den mest alvorlige krisen jeg har hatt i mitt liv. Min daværende bestevenninne forsvant i det jeg brøt sammen og ba om hjelp. Det er ikke noe unikt ved det. Det er mange som opplever å miste venner når de går gjennom en krise som krever mye av de rundt dem.

Men én venninne ble stående, sittende, lyttende. Én venninne kom stadig på besøk, lot meg ikke være alene for lenge, tok med seg middag til meg, satt ved meg til jeg hadde spist noe, om enn bare litt. Og med verdens største mot og styrke orket hun å være nær meg, mens jeg ikke orket annet enn å gråte. Jeg var langt, langt nede i mitt overveldende mørke. Men der nede fant hun meg, og ga ikke slipp.

Etter hvert som den dødelige pandemien ikke ga oss to noen egne erfaringer med sykdommen, bare dystre avisoverskrifter, ble vi enige om å bryte en meters-regelen, og være i hverandres klemme-kohort. Vi trosset med andre ord solide og klare helsefaglige råd, for hverandre. Minnet mitt om den første klemmen vi kostet på oss, er klarere for meg enn minnet om mitt første kyss. Den klemmen betydde så mye, så mye. En fysisk klem er ikke det samme som en digital klem, eller en dult med albuen.

Det var ikke bare jeg som hadde et behov for å møte min bestevenninne, og få lov til å gi henne en klem og få en tilbake. Jeg som bor alene med min hund. Hun hadde også behov for å møte meg. Det å trenge hverandre er gjensidig for oss to. Jeg kan hilse Aristoteles og si at det forringer vitterlig ikke verdien av vennskapet vårt. Snarere tvert imot. Selv om min bestevenninne har både mann og barn, så er det jo noe med vennskap som ikke dekkes av familien. Å ha familie gjør deg derfor ikke immun mot å føle ensomhet og lengsel etter venner.

De siste årene har det kommet forskning som viser at forholdet vi har til våre venner kan ha mer å si for vår fysiske og psykiske helse og vår vurdering av livskvalitet enn forholdet vi har til vår familie, og videre at vi trives bedre sammen med venner enn med familien. Dette har vi visst lenge at gjelder ungdom, men nå viser forskningen at dette også gjelder voksne som har etablert sin egen kjernefamilie. Det kan høres rart ut når man vet at evolusjon dreier seg om videreføring av gener. Bør ikke familien da lett være viktigere for oss? Joda. Men grunnen til at folk likevel lister venner som så viktige for dem kan være, fra et evolusjonspsykologisk perspektiv, at uten gode venner, så var det nær umulig for individet å få og opprettholde sin egen kjernefamilie.

Vår forhistorie består av å ha levd tett sammen med andre mennesker, og da ikke bare med kjernefamilien og storfamilien av slektninger. Vi har bodd i større stammer, hvor medlemmene ikke alltid var i genetisk slektskap med hverandre. Kravene til og mulighetene for oss ved å leve så tett med andre, har gjort oss til det forskere kaller «ultrasosiale flokkdyr». Vårt levesett har vært så mye mer sosialt komplekst enn det vi ser hos andre arter, og antagelig er det grunnen til at vi har en så påfallende lang ungdomstid i vår art. Som jeg har skrevet i denne spalten tidligere, er ungdomstiden så lang og så intenst sosialt fordi individet skal kunne finne sin plass i det sosiale hierarkiet i sin gruppe og lære seg de sosiale kodeksene før de selv skal finne sin partner og starte sin egen kjernefamilie.

Men behovet for vennskap slutter ikke med kjernefamilien. For at våre formødre skulle kunne være gode nok mødre til også å bli bestemødre, var de helt avhengige av sterke bånd til andre kvinner. Sterke nok bånd til å stole på at andre kvinner ville passe godt på deres barn, mens de selv var ute og sanket og bidro til den jevne strømmen av kalorier både hun, hennes barn, og hele stammen var avhengig av. Da kvinner i sankersamfunn bidrar mindre i det arbeidet når de er gravide og ammer, var våre formødre også avhengige av sterke nok bånd til de andre kvinnene til at disse ville dele fangsten fra sankingen med henne og hennes barn.

For at våre forfedre skulle kunne være gode nok fedre til også å bli bestefedre, var de helt avhengige av sterke bånd til andre menn. Sterke nok bånd til å vite de andre mennene ville være lojale også i livsfarlige situasjoner ved storvilt jakt eller krig. Og til å vite at de andre menn ville dele fangst og bytte med ham og hans familie, selv om han selv ikke alltid prestert så godt som de andre.

I møte med evolusjonære perspektiv på oss mennesker kan de fleste idealer miste litt av glansen, mystikken og romantikken. Det kan også Aristoteles og andres idealisert bilde av hva vennskap er. Evolusjonspsykologiske perspektiv gir alltid en funksjonell analyse av våre følelser, tanker og atferd. Så også på vennskap. Evnen til å inngå og opprettholde vennskap har vært avgjørende for individets overlevelse og reproduksjon i vår evolusjonære historie. Sosiale dyr klarer seg rett og slett ikke uten flokken sin. 

Sosial distanse fra venner er livsviktig akkurat nå. Men det er et nær usympatisk og svært urealistisk råd, for en ultrasosial art som mennesket, som er drevet av evolverte behov for å pleie og søke bekreftelse på livsviktig vennskap. Fra et evolusjonspsykologisk perspektiv, var det fullstendig forutsigbart at vi kom til å lide under dette rådet, og å bryte det. Det å plutselig være avskåret fra venner vil nødvendigvis ha vært et kraftig og urovekkende signal for individets muligheter til å overleve og reprodusere seg opp gjennom vår arts historie. Det er å forvente at et individ som opplever dette vil gå i et psykisk og fysisk alarmberedskap.

Denne teksten ble først publisert i Klassekampen, De nære ting, fredag 16. oktober, 2020.

Tårenes tvetydighet

Posted on | August 23, 2020 | No Comments

Har evolusjon gitt oss tårer som en lakmustest på troverdighet? Eller må vi fortsatt tolke tårer?

Jeg skulle ønske vi mennesker hadde haler, sa en venninne til meg. Da kunne vi vite, for sikkert, om de som sa de likte oss, faktisk gjorde det. Om de snakket sant eller ikke, tenkte hun. En logrende hale er et ærlig signal på en ekte interesse. Ord, som vi alle vet, er ikke alltid et ærlig signal på hva den andre egentlig føler og tenker. Men mon det, tenkte jeg. Ville det alltid være et ærlig signal, dersom et menneske logret med halen, eller ikke?

Nå er det slik at vi mennesker har haleben, og det er fordi vi faktisk hadde haler en gang. Men det var lenge før vi ble til Homo sapiens. Det var for omtrent 20-25 millioner år siden, dypt, dypt nede i slektstreet vårt, nær begynnelsen til menneskeapene, og før splitten mellom gibbonene og de store menneskeapene. Selv om det er flere primater som fortsatt har haler i dag, er lemurene på Madagaskar de eneste som bruker den til kommunikasjon. Det å kommunisere med en hale er ikke mer utbredt blant primater enn det, altså. Det er et interessant spørsmål hvorfor det er slik. Svaret er antakelig at vi fikk andre måter å kommunisere på, både på ærlige og uærlige vis, som hadde en betydelig større evolusjonær nytte for individet, og som derfor erstattet det å kommunisere med halen.

Min venninnes frustrasjon over den til tider falske og tvetydige kommunikasjonen blant oss mennesker, fikk meg til å tenke over om vi har noen kroppslige signaler vi benytter i kommunikasjon som er helt ærlige og ikke tvetydig. Et signal som tilsvarer den logrende halen hos andre arter. Og jeg tenkte; hva med tårer?

Vi mennesker er ikke den eneste arten som kan gi uttrykk for følelser og behov gjennom det som kan betegnes som gråt. Men vi er den eneste arten som gråter tårer. Vår unike evne til tåreproduksjon i sammenheng med sterke følelser og behov har derfor vekket interessen til evolusjonspsykologer: Kan det at vi er den eneste arten som gråter tårer, bety at denne evnen har hatt en evolusjonær funksjon, nært knyttet til det å være et menneske?

Som andre arter har vi en saltvannsproduksjon som holder øyene våre fuktige, og renser dem. Men å gråte tårer kan også ha en funksjon for vår sinnsstemning. Studier har vist at i sammenheng med gråt kan individet føle seg og puste roligere. Men om dette skjer eller ikke, avhenger av hvordan individet selv opplever det å gråte, og, ikke minst, hvordan hen tas imot av de som er til stede under gråten. Det siste gjør at vi også må se på funksjonen til gråt som noe sosialt, som en del av en samhandling mellom individ.

Det er lett å se at gråten til spedbarn har en evolusjonært nyttig funksjon i kommunikasjon med omsorgspersoner. Beskytt meg fra kulde, varme, sult og fare, bønnfaller barnet sine omgivelser, før det kan forme ord. Gråten tolkes av omsorgspersoner som et ærlig signal om følelser og behov som må imøtekommes, og synet av tårene forsterker denne opplevelsen. Og det er i omsorgspersonens egen evolusjonære interesse å reagere med å imøtekomme barnet.

Så hva signaliserer tårer hos voksne, vi som har ord? De kommer jo i sammenheng med så mange ulike følelser og behov, som kan sies å være mer komplekse enn de til spedbarn. Alt fra sorg, fortvilelse, rådvillhet og ensomhet, til glede, lettelse, engasjement og kjærlighet. Jeg vil foreslå at tårer fortsatt fungerer som et forsterkende signal i vår kommunikasjon med omverdenene, i det tårene oppfattes som et ærlig signal om at avsender faktisk har de følelsene og behovene hen påstår med ord å ha.

Bare tenk, om noen sier de elsker deg, er stolte over deg, glad for å se deg, angrer på å ha såret deg, eller at de sliter og har det vondt, så gjør jo det inntrykk i seg selv. Men om de sier noe av dette med tårer i øynene … Gjør ikke det noe med opplevelsen din av deres troverdighet, av hvor ærlige de er? Tårer kan da ha en egen funksjon i kommunikasjon, i det de hjelper avsender å vise en troverdighet, og mottaker å vurdere troverdighet. Kanskje tårer har hatt en funksjon for vår kommunikasjon før vi fikk vårt artstypisk store og nyanserte ordforråd?

Så hva da, når ikke alle gråter like mange tårer? Fordi vi legger så mye i tårer, at vi kanskje har det som en målestokk for oppriktigheten og dybden av følelsene og behovene hos de vi samhandler med, kan det påvirke hvordan vi tar imot både de som gråter «for mye» og «for lite»?

I samtlige kulturer hvor det er målt, finner vi at kvinner gråter mer enn menn. I gjennomsnitt, gråter kvinner mellom to og en halv til fem ganger i måneden, mens menn gråter mellom en halv og en og en halv gang i måneden. Hvorfor en slik kjønnsforskjell finnes, er usikkert. Men siden forskjellen er såpass påfallende og er kryss-kulturell, vurderer evolusjonspsykologer om den kan knyttes til de ulike utfordringer kvinner og menn har hatt for overlevelse og reproduksjon i vår arts fortid.

At kjønnsforskjellen kun skulle være kulturskapt, er lite sannsynlig. En ting er at det ikke er dokumentert en eneste kultur hvor forskjellen er reversert. En annen ting er at menn kan gråte mer med økende alder, i sammenheng med at testosteronnivået deres går ned. Den aldersbestemte nedgangen i testosteronproduksjonen hos menn åpner opp for evnen deres til empati, og å lettere bli følelsesmessig beveget. Det kan være grunnen til at faren din blir rørt til tårer av dine barn, mens du kan ikke akkurat huske at han reagerte slik på deg da du var barn.

Som forventet fra en evolusjonspsykologisk forståelse av gråt som en del av en sosial samhandling, kan miljøet påvirke hvor stor kjønnsforskjellen er for gråt. For eksempel, er forskjellen større i mer kjønnslikestilte land, som Sveits og Nederland, i forhold til mindre kjønnslikestilte land som Nepal. Studier viser også at menn rapporterer å gråte mindre dersom de må avgi svaret foran andre, sammenlignet med å svare uten at andre er tilstede, og dersom de må gi svaret til en mann sammenlignet med å gi svaret til en kvinne. Og studier viser videre at både menn og kvinner finner menn som gråter mer sympatiske enn kvinner. Kanskje fordi vi tror at for at en mann skal gråte, må følelsene og behovene være sterkere enn for en kvinne? Det er ikke sikkert at det alltid vil være sant. Det er jo bare vår tolkning.

Selv om tårer kan hjelpe oss både å kommunisere og tolke følelser og behov, er det en balansegang i hvor mye tårer det lønner seg, evolusjonært sett, å felle. Studier viser at spedbarn som gråter mye, er sårbare for at omsorgspersoner mister tålmodigheten med dem, og kan få tanker om å være voldelige mot barnet, og i verste fall få drapstanker. Dette skjer fordi «for mye» gråt fra et spedbarn kan signalisere at barnet trenger mer investering fra omsorgspersonen enn denne evner å gi, og at det kanskje er noe «galt» med barnet. «For mye gråt» kan også bli mottatt dårlig blant voksne. Noen synes det er direkte ubehagelig når andre gråter foran dem. Er det fordi de ikke vil i se og høre at andre trenger dem? Er det grunnen til at de kan finne på å be den som gråter om å slutte?

Og er det at gråt viser sårbarhet og at du trenger noe grunnen til at du ikke vil gråte foran andre? I alle fall ikke foran absolutt alle andre, og kanskje spesielt ikke foran hen tankene dine gikk til akkurat nå?

Vi mennesker har ikke haler, men vi har tårer. De er et signal på sterke følelser og behov. Men tårer, enten de felles eller ikke, er ikke et utvetydig signal. De sier ingenting om nøyaktig hvilke følelser og behov de er knyttet til. Det at de er fraværende sier heller ikke noe om hva som egentlig rører seg inne i individet.

Som førstegangsforeldre må lære seg å tolke sitt barns gråt, for å ivareta barnets og med det også egne behov, må vi alle lære oss å tolke tårer, og fraværet av tårer, hos de vi samhandler med. Og kanskje må vi også lære å tolke egne tårer, både de vi feller og ikke feller. Vi mennesker hadde nok ikke kommet så mye lenger med en hale, tenker jeg.

Denne teksten ble først publisert i Klassekampen, De nære ting, fredag 7. juni, 2019.

Haisommer

Posted on | July 5, 2020 | No Comments

Du skal ikke sove bort sommernatten. Men hvorfor vil noen av oss jobbe den bort?

«Staycation», det engelske ordet for det å feriere hjemme, var et nytt begrep for mange nordmenn i år. Ordet tvang seg inn i vokabularet til et mistroisk og misfornøyd folk som plutselig måtte forholde seg til en verdensomspennende pandemi. Vi var et uforberedt folk, vant med å reise ut i den store verden så ofte som vi vil. Så uvant er det for mange nordmenn å ikke skulle reise til andre land i sommerferien, at mange bruker begrepet «staycation» ikke bare på det å feriere hjemme i egen by eller bygd i sommer – begrepet har nå blitt så utvannet at det også brukes om å (måtte) feriere i eget land, selv om det er i en annen bygd eller by enn den man bor i. Og der noen fornedrer staycation, og sutrer over begrensningene de frykter kan ligge i det, forherliger andre staycation med en varm villighet til å se mulighetene som ligger i det å feriere i et vakkert land.

Jeg forholder meg nøytral til årets «staycation». Det finnes nemlig et annet engelsk ord for det jeg gjør med ferier, enten jeg tar dem her eller der: «Workation». Og det er begrepet for det å jobbe under ferien. Jeg har gjort det siden jeg begynte å studere, og oppdaget en brennende interesse for temaer som lå utenfor pensumlistene mine. Interessen brant hardere enn sommersolen, og jeg leste meg opp på de faglige interessene mine mellom semestrene og i helger. Jeg ble en ekte fagnerd som badet i havet av forskningslitteratur, heller enn i det faktiske havet. Stadig er jeg slik. Jeg reiser ikke på ferie uten laptop, og utskrifter av minst et par artikler jeg skal lese, og en tekst jeg holder på med som jeg skal redigere med hard penn til den er helt perfekt.

De siste årene av sitt liv, sa min mor ofte at hun og min far snakket mye om hvor annerledes jeg var dem og mine søsken – de visste ikke hvor jeg hadde mine særtrekk fra, for eksempel den driven jeg hadde for å få til ellers fraværende drapsforskning i Norge og til å ta all den utdanningen jeg tok. Jeg tror likevel jeg har to trekk fra mine foreldre: Jeg har min mors øyne, og jeg har min fars tilbøyelighet til å sette arbeid foran alt. Jeg tror nemlig ikke det mine foreldre så som en intellektuell og idealistisk driv til å sikre samfunnet livsnødvendig kunnskap nødvendigvis var drevet av noe veldig annerledes enn min fars arbeidsnarkomani som bidro til arbeidsplasser i vårt lokalsamfunn. Jeg tror bare samfunnet er mer vant til å forholde seg til menns driv, enten vi fornedrer eller (oftere) forherliger den.

Og så er det det, da, at jeg husker klart og tydelig fra sommerferier som barn at min far var veldig tilstede. Om sommeren la han endelig jobb til side. Ingen «workation» der. Dette var imidlertid i en tid før internett, laptoper og mobiltelefoner. Mon min far ikke hadde forsvunnet inn i dem, dersom han var småbarnsfar i full jobb i dagens moderne tider?

Med den moderne teknologien som er tilgjengelig for oss nå, viskes de ellers mulige grensene vi hadde mellom jobb og fritid i gårsdagens moderne tider ut. Og er det er langt ifra bare jeg som kan fremstå som så grenseløs i mitt arbeidsdriv at jeg tar meg friheten til «workation». I jobbsammenheng har jeg sendt en del e-poster de siste dagene, og fått automatsvar som oppgir at mottaker er på ferie frem til da og da, men at de vil lese og svare på e-poster sporadisk. De tar altså ikke helt fri-fri de heller!

Hvorfor er vi nå slik? Fagforeninger har jobbet hardt for at vi skal ha betalt ferie. Vi vet at det er sunt å ta fri fra jobb. Og at det er veldig usunt å ikke gjøre det. Hvorfor kaster vi så muligheten til å ta fri-fri ut på bøljan blå, der vi selv skulle ha ligget og duppet?

Jeg griper stadig til evolusjonspsykologiske forståelser for å forklare menneskers følelser, tanker og atferd. Det er ikke mindre aktuelt for meg å gjøre dette når det kommer til denne trangen jeg og andre har til å ikke gi helt slipp på jobb i ferien. Hvorfor er jeg som de haiene som dør dersom de slutter å svømme? Hvorfor har jeg en umettelig lærelyst og jobbtrang?

Jeg har ikke kommet over noen publisert evolusjonspsykologisk analyse av «workation». Men det er noe helt åpenbart som kan kaste litt midnattsol på driven til «workation»: I jeger-sanker samfunnet hadde man ikke muligheten til sommerferie. Man jaktet, og man sanket. Året rundt. Dette gjaldt både kvinner og menn. Mest oppmerksomhet har blitt viet forfedrene våre, som ofret liv og helse i storviltjakten. Men det få vet, er at den jevne strømmen av kalorier og næring til hele stammen kom fra det formødrene våre sanket. Det er da klart at både menn og kvinner vil ha det i seg å falle for fristelsen av en «workation», også den dag i dag. Ikke minst den dag i dag, vil jeg tro, hvor moderne teknologi åpner døren til vårt steinaldersinn, og lar det løpe fritt ute på sommerengen.

Og ikke minst passer man barn i jeger-sanker-samfunn. Året rundt. For småbarnsforeldre kan sommerferien oppleves som jobb, og det å få komme tilbake til jobb-jobb oppleves som den ekte frihet. Jeg kan tenke meg at det var mer krevende for min far å være mellomleder i familien i fire uker i strekk i året, enn mellomleder i en internasjonal bedrift resten av året. Ansvarsfølelsen hans kan gjerne ha vært den samme, men var mestringsfølelsen hans det?

Jeg husker en sommer det nærmet seg fellesferien, og jeg overhørte noen kollegaer mase på vår overordnede om å bli med ut i solen for en lengre lunsj, som en oppvarming til ferien. Han takket nei, med henvisning til at det ikke var mulig, nettopp på grunn av den kommende ferien. Om noen uker ville alle være borte, men ikke hans ansvar for å holde ting i gang, holde jernet varmt. «Det er mye hvile i arbeid», sa jeg til ham, og nikket til min felleshai som skulle unngå døden ved å aldri slutte å svømme. Han nikket tilbake, og svarte at det var så bra sagt at han kunne ha sagt det selv.

«Kontroll. Jeg må rett og slett vite at jeg har kontroll. Jeg kan ikke bare skru det av, det behovet og den følelsen som driver meg i mitt daglige arbeid ellers i året, bare fordi jeg har en flybillett i hånden», sa en venninne som jobber til både tider og utider. En venn listet også behovet for kontroll da jeg spurte ham om hvorfor han velger å jobbe på tross av å få betalt ferie. Ja, og supermannkomplekset, måtte han innrømme, noe ubekvemt. Den der skurrende følelsen av at kanskje arbeidsplassen ikke vil klare seg, om han ikke er på ballen i noen uker.

Når jeg lytter til mine venner åpne opp, og ser hvordan de vrir på seg når de innrømmer hvilke følelser som ligger til grunn for at de ikke bare lar livet og innboksen suse som humlen om sommeren, så skjønner jeg hvor tabubelagt og stigmatisert det er å holde på slik vi gjør. Men jeg tenker også at om jeg våknet opp til et steinaldersamfunn i morgen, så er det slike som dem jeg ville hatt rundt meg. Haier kan være bra, selv om de kanskje kan oppleves å true den gode ferien for alle de andre rundt dem. De har vært her lengre enn mennesker, og det er neppe uten grunn.

Det ironiske er at i den første helgen av fellesferien, mens jeg skulle skrive akkurat denne teksten, som handler om det å ikke klare å ta fri fra å jobbe når man har ferie, så gjorde jeg alt mulig annet enn å skrive på teksten. I stedet gjorde jeg ting som det klinger «staycation» noe voldsomt av. Jeg satt i skyggen med hunden i parken og bare så på verden, uten å benytte tiden til å google etter forskningsartikler jeg kunne henvise til i denne (eller andre) tekster. Jeg sov bort noen sommernetter som jeg ellers ville ha jobbet bort. Jeg gikk ut med venner som er mer vant til at jeg ikke riktig har tid til dem og til å være sosial når tidsfrister nærmer seg. Jeg snakket om teksten med bare en venn på en slik kveld, ikke med absolutt alle hele tiden.

«Kan jeg være kurert», spurte jeg en venninne som i over femten år har vært så uendelig tålmodig med hvor mye og ofte jeg setter jobb foran alt. Hun lo. «Det skal mye mer til enn én tekst og én sommer, for å kurere deg, kjære deg». Men hun liker meg selv om jeg er slik. Hun liker meg til og med nettopp fordi jeg er slik.

*Denne teksten ble først publisert i Klassekampen, “De nære ting”, fredag 2. juli, 2020 (tegnsettingen ble ved desking omgjort fra denne godkjente versjonen av teksten, og ble dermed misvisende noen steder i den publiserte teksten).

Seg selv nærmest

Posted on | May 10, 2020 | No Comments

Vi deler halvparten av genene våre med søsken. Det kan gi de tetteste båndene, men også de hardeste konfliktene.

«Du er som en søster for meg!» Hun stopper opp. Øynene blir større, og hun nikker, for å understreke. «Ja, på en god måte, altså! Sånn som søstre /skal/ være». Men hvordan /skal/ søstre, eller brødre, være? Skal det være et tett, varmt og støttende bånd mellom søsken? Eller er det mer realistisk å forvente konflikt og konkurranse? Det korte svaret er at det er komplisert. Det følgende gir et litt lengre svar.

Mange av oss har et idyllisk bilde på hvordan familien skal være. Gjennom populærkultur lærer vi at familier er kjærlige, omsorgsfulle og støtter hverandre i tykt og tynt. Ikke bare har vi sett det på film og reklame, vi kjenner også folk som har det slik.

Hva da, om du og dine søsken ikke er helt slik? Hva om de du liksom skal være nærest, og være mest lik, er til tider som fremmede for deg? Og hva nå, om du bestemte deg for å ha mer enn ett barn, for å sikre at den førstefødte alltid hadde noen å leke med som barn, og å være nær livet igjennom? Hva nå, når dine barn aldri slutter å krangle? Hva om det beste med familieferien i sommer, var at den tok slutt? Fortellingene om søskenforhold er også såre fortellinger om skuffelse, følelsesmessig avstand og konflikt. 

Evolusjonsbiologen William D. Hamilton identifiserte grunnen til at evolusjon har gitt oss evnen til å hjelpe andre og ikke bare tenke på oss selv. Han påpekte at når vi hjelper de som deler gener med oss, øker vi sannsynligheten for at disse fellesgenene videreføres til neste generasjon. Det er derfor vi, etter en evolvert tommelfinger-regel, er mer villig til å hjelpe de vi deler gener med enn de vi ikke deler gener med. Hjelper du en søster eller en bror, så hjelper du fellesgener videre til neste generasjon. Og du deler, i gjennomsnitt, 50 prosent av dine gener med dine søsken, dersom dere deler samme mor og far. Du deler altså like mange prosenter av dine gener med dine søsken som med dine barn. Da kunne man i utgangspunktet forvente at individet vil føle det samme for sine søsken som sine barn. Og mange gjør jo nettopp det. Men ikke alle.

Hamilton kom med et stort «men» til sin regel om å hjelpe de vi deler gener med: Individet vil ikke hjelpe andre, ikke engang genetiske slektninger, dersom det blir en for stor bekostning for individet selv. Det er grenser for hva du unner andre, også dine søsken, dersom det koster deg mer enn du opplever å kunne tåle. Og det gir evolusjonær mening.

Fordi selv om du i gjennomsnitt deler hele 50 prosent av dine gener med dine søsken, deler du også /kun/ 50 prosent av dine gener med dine søsken. Til sammenligning er du 100 prosent i slekt med deg selv. Og du kan ikke alltid være helt sikker på at du deler både mor og far med dine søsken. Det må du nesten ha et tegn på av noe slag.

Som evolusjonspsykologer har utledet ( predikert) fra Hamiltons hypotese, viser forskning at søsken som ligner på hverandre, enten det er i utseende eller i psykologiske trekk, investerer mer tid og ressurser i hverandre, og har oftere positive følelser for hverandre, enn søsken som ikke ligner på hverandre. Men likevel, som vi også kan forutsi ut i fra Hamilton sin hypotese, gjelder dette den hverdagslige investeringen i hverandre. Når det blir snakk om ekstrem altruisme, den som kan overgå individets egne interesser, som for eksempel organdonasjon, er ikke søsken så påfallende behjelpelig med hverandre likevel – på tross av likheter mellom dem.

Til syvende og sist, setter du deg selv først. Dine søsken gjør det samme. Og selv om du deler like mange prosenter gener med dine søsken som med dine barn, vil du sannsynligvis oftere befinne deg i en direkte konkurranse om ressurser som er nødvendig for overlevelse og reproduksjon med dine søsken enn med dine barn, fordi dere er nærmere hverandre i alder. Da er det ikke rart å finne at søsken ofte kan hakke på søstres utseende og brødres fysiske styrke, som er de egenskaper som kan gjøre dem mer eller mindre attraktive overfor potensielle partnere – partnere man konkurrerer om. Og søsken er også i konflikter om fysiske ressurser som landeiendom og abstrakte ressurs som status og ære.

Hva da, når foreldre bevisst velger å få sine barn så tett som mulig i alder? Som en venninne av meg forklarte, er det så krevende å ha små barn, at hun ville begrense hvor mange år av livet hun måtte være i denne fasen. Og hun tenkte at jo nærmere barna hennes var i alder, jo nærere ville de være hverandres søskenforhold, på en god måte. Men det å være så nære i alder kan altså øke sårbarheten for konkurranse, snarere enn å senke den.

Den tendensen at søsken i dag bare har et par år mellom seg er historisk nytt for oss mennesker. I jeger-sanker-samfunn ammer mødre barna sine i inntil fire år. Å amme på den begrensede dietten man har i slike levekår, fungerer som naturens prevensjon. Kroppen til kvinnen gjenkjenner nemlig å ikke ha nok næring til seg selv, barnet hun ammer og et foster, og kroppen setter derfor ikke i gang eggløsning. Slike fysiske restriksjoner gjør seg ikke gjeldende i vårt samfunn, med den historiske nye overfloden vi har av næring i dietten vår. Og nå får vi altså barna våre tettere i alder enn det vi har i den største delen av vår arts evolusjonære historie. Nå er det ikke lenger fire–fem år mellom søsken, nå er det ofte bare to år.

Det gjør noe med tiden foreldre kan investere i hvert barn, også i moderne velferdssamfunn som Norge. Og det gjør i sin tur noe med barnets opplevelse av å måtte konkurrere om foreldrenes oppmerksomhet og investering. Det er ikke ukjent at barn som får yngre søsken, blir mer krevende og oppfører seg som om de var yngre. Slik prøver barnet å sikre at foreldre ikke minsker investeringen i det, til fordel for nykomlingen.

Så dersom du lurer på hvorfor dine små barn til tider oppfører seg som om konfliktene deres skulle stå om livet, så er det fordi det å ha en søsken for nære i alder faktisk var en helt reell trussel mot livet i vår evolusjonære historie. Det å få et barn til, når de allerede hadde et barn i en svært avhengig alder, har vært en hovedårsak til at kvinner i jeger-sanker-samfunn, og i fattige samfunn i historisk nyere tider, «velger bort» den yngste av barna sine, og enten «satt det bort» eller drepte det på mer aktive og direkte måter.

Dette kan være forklaringen på en annen tendens vi finner i forskning på konflikter i søskenforhold. Det er oftere konflikter, hvor de erter og sårer hverandre, mellom helsøsken enn halvsøsken, selv om individet kun deler, i gjennomsnitt, 25 prosent av sine gener med sine halvsøsken. Hvorfor det er slik, kan både være at det oftere er en større aldersforskjell mellom halvsøsken enn helsøsken. Og det kan være at halvsøsken har flere foreldre som kan investere i dem enn helsøsken har.

Men jo større kostnad en konflikt kan påføre søsknene i form av skade og trussel for videreføring av felles gener til neste generasjon, jo mer har genetikk å si for å dempe konflikten. I en britisk studie viste det seg å være en større sannsynlighet for at tre år gamle barn fikk fysiske skader, dersom de bodde med halvsøsken enn om de bodde med helsøsken. Og helsøsken utgjør en forsvinnende liten del av drapsstatistikken, i Norge og i andre land. Man kan evolusjonært sett tjene på å konkurrere med en helsøsken, og ha et overtak på et vis, men ikke på å utslette dem fullstendig.

Akkurat denne tendensen finner en venn av meg stor trøst i. I hele sommer har hans to små kranglet. Høylytt. Det har blitt flere basketak. Men bildet endret seg første dag tilbake i barnehagen, idet storesøster så noen gjøre lillebror urett. Uten å blunke var hun på plass, klar til å forsvare ham! Da stod de to sammen mot verden. Det er noe av det mest rørende min venn har sett. Han fikk en ro, i betryggelsen om at de alltid vil stille opp for hverandre når det virkelig gjelder. Om enn ikke ellers. Da visste han at hans små ikke var evolusjonære feilprodukt likevel. Snarere tvert imot.

Teksten ble først publisert i Klassekampen, “De nære ting”, fredag 16. august, 2019.

Hvor er du, ur-mormor?

Posted on | May 5, 2020 | No Comments

Ur-mormor var avgjørende for barnebarnas overlevelse. Men er hun blitt en utryddet art?

“Besteforeldre er ikke som før!” Hun er sint, ikke bare skuffet. “De stiller ikke opp”, forklarer hun videre. Hun har diskutert dette med venninner som er småbarnsmødre. Mye. Sammenlignet historier og erfaringer. De har alle minner fra sin egen barndom, med sommerferier og helger hos besteforeldre. Besteforeldre som alltid stilte opp, alltid hadde tid, alltid var der, gjerne med noe hjemmebakt på lur.

Sånn er det ikke for deres små nå. Mormor skal på storby-weekend med venninner, og farfar har fått en ny kjæreste som han alltid skal på lange turer i fjellet med. Besteforeldre i dag har sine egne liv, som de prioriterer, etter selv ha vært foreldre i så mange år. De har tiden, pengene og helsen til å leve det livet som ble satt på vent i sin tid, da de fikk barn. Nå er det deres tur! Hemningsløst. Hensynsløst.

I kjølvannet av dette må småbarnsforeldre i dag klare seg selv. Sommerferier for dem er ikke den romantiske pausen fra å være småbarnsforeldre, slik de hadde sett for seg. Og det blir lite hjemmebakt på barna deres, når de besøker farmor – selv i helgene. Min venninne og hennes medmødre er helt sikre i sin sak: Sånn er det blitt! Forskningen sier imidlertid at det ikke er blitt sånn, ikke egentlig. Og det er det dype evolusjonære årsaker til.

Også evolusjonspsykologer er interessert i besteforeldre, og i hvilken grad de stiller opp eller ikke. Jeg har skrevet om arbeidet til evolusjonsbiologen William D. Hamilton i denne spalten tidligere: Han skisserte hvorfor og hvordan genetisk slektskap er avgjørende for sosial atferd. Derfor har arbeidet hans vært utgangspunkt for mye forskning og teoretisk arbeid innen evolusjonspsykologi – også på besteforeldre.

Hamilton påpekte at siden gener er det bærende elementet i evolusjon, det som videreføres fra generasjon til generasjon, vil genetisk slektskap være avgjørende for i hvilken grad vi hjelper noen eller ikke. Det var ikke til å unngå at vi ble skapninger som hjelper de vi er i slekt med. Hjelper du noen som du har felles gener med, hjelper du disse felles genene videre til neste generasjon. Det var heller ikke til å unngå at vi oftere ender i konflikter med de vi ikke er i slekt med, da det de vi konkurrerer med om å ha flest av egne gener i neste generasjon. Alt dette skaper evolusjon.

Fra Hamiltons arbeid har evolusjonspsykologer utledet ”besteforelder-hypotesen”. Den er et forslag til å forklare hvorfor kvinner har en så lang periode av livet hvor de ikke er fruktbare. Hypotesen er at kvinner som på et passende tidspunkt i livet orienterte seg mot å investere i barnebarn, heller enn egne barn, ville ha økt sannsynlighet for å spre sine gener videre gjennom generasjonene, enn kvinner som stadig fortsatte å produsere og investere kun i egne barn. Ett generasjonsledd er jo ikke nok til å påvirke evolusjonen av en art. Evolusjonært sett har individet hatt mye, alt, å vinne på å hjelpe til å fostre barnebarn. Men med ett forbehold: en sikkerhet i slektskapet med barnebarnet.

Og hvem, av alle besteforeldre, kan være mest sikker på det genetiske slektskapet til barnebarn? Jo, mormor. Hun er smertelig sikker på at barnet hun fødte er hennes. Like sikker kan hun være på at barnet datteren hennes føder er et barnebarn. En slik sikkerhet betyr mye i en evolusjonær sammenheng. Og derfor betyr det mye for oss også i dag.

Utfra besteforeldre-hypotesen har evolusjonspsykologer utledet at mormor vil være den av besteforeldre som har mest å tjene og minst å tape på å investere i barnebarn, og vil derfor være den som faktisk investerer mest. Forskning støtter denne utledningen. Studier, fra jeger- og sankersamfunn, andre tradisjonelle samfunn, og også i samfunn fra nyere tid viser at besteforeldre investerer mer tid og penger i barnebarn fra døtre enn fra sønner, og at mormors tilstedeværelse øker sannsynligheten for at barnebarn overlever de første sårbare årene av livet, og øker kvalitet og mengde på næringen barna får.

En studie fra USA, publisert i 2017, viste at mormor er den som passer barna mest, investerer mest økonomisk, og er følelsesmessig sterkest knyttet til sine barnebarn. Ste-bestemødre er den gruppen av besteforeldre som investerer aller minst i barnebarn. Og alt dette følger hva man i evolusjonspsykologien har forutsett om besteforeldre, ut i fra Hamiltons hypotese om betydningen av genetisk slektskap for sosial atferd.

I Norge i dag er flere besteforeldre som er i livet og med god helse enn i tidligere tider, og de stadig får færre barnebarn å investere i. Som ventet for en evolusjonspsykolog, viser forskningen at norske besteforeldre er på europa-toppen i å stille opp med barnepass. Seks av ti besteforeldre passer barnebarna i løpet av en måned, ifølge en rapport utgitt av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i 2013. Ni av ti besteforeldre anser det å støtte sine barn i foreldregjerningen er viktig

Så hvorfor har min venninne og hennes medmødre opplevelsen av at deres foreldre ikke stiller opp, slik de minnes at egne besteforeldre gjorde? Kanskje de har vært usedvanlig uheldige med sine foreldre, i norsk sammenheng. Kanskje de var usedvanlig heldige med egne besteforeldre, i sin tid. Det finnes jo individuelle forskjeller på hvor mye man investerer i slektninger. Det er jo slike forskjeller, som har et genetisk grunnlag, som gir drivkraft til evolusjon. Eller kanskje de husker de positive tingene fra sin barndom mer enn de mindre positive. Det har vi mennesker en tendens til å gjøre. Vi husker at vintrene var snødekte og at somrene badet i sol. Vi husker ikke den grønne julen og våte sankthansaftenene like godt. Og kanskje var de forskånet for den konflikten foreldrene deres hadde med sine foreldre, om i hvilken grad det skulle investeres i dem? Eller kanskje de ikke bor i nærheten av sine foreldre? Forskning viser at mormor investerer mer i barnebarn jo nærmere de bor henne. Geografisk nærhet påvirker ikke farmor like mye.

Eller kanskje det er den gamle konflikten, mellom barn og foreldre, som stadig gjør seg gjeldende i voksne alder, om hvor mye foreldre skal investere i sine barn? Gjennom evolusjon er barn er programmert til å ønske, til og med kreve, investering fra sine foreldre. De vil alltid ha mer. Det er ingen grunn til at det skulle være noe man vokser av seg. Samtidig er foreldre evolvert til å ikke være selvutslettende i sin investering.

For en stund tilbake skrev jeg om søskenforhold, og om hvordan søsken konkurrerer om foreldres investering. Jeg pekte på den evolusjonært nye problemstillingen som har oppstått i det vi i dag får barn nærmere i tid enn det vi har gjort tidligere i vår arts historie. Dette øker sårbarheten for konflikter mellom søsken. Forskning viser at konfliktnivået avtar mellom søsken med alderen, men også at nye konflikter kan oppstå, i det søsken kan konkurrere om hvor mye deres felles foreldre skal investere i barnebarna. Og når søsken er nære hverandre i alder, blir også barnebarna nære i alder. Det kan bli mye for besteforeldre å spre seg over flere barnebarn i samme unge alder.

Det står sjeldent om livet, konfliktene vi har innad i familier i dag. Men følelser og tankesett vi har i dag, ble formet i en tid der de kunne være livsavgjørende.

Betydningen besteforeldre har hatt for barnebarnas overlevelse er antagelig det som gjør at følelsene er så sterke og såre. Det skjærer dypt i mamma- og pappahjerter når foreldrene deres ikke stiller opp som besteforeldre. Likeens kan det skjære hardt og dypt for besteforeldre som ikke får den kontakten de ønsker med sine barnebarn. Dette er følelser har motivert begge parter til å fostre sine felles genetiske avkom.

Par som vurderer å få barn, eller som venter barn, rådgis å diskutere hvilke forventninger de har til det å bli foreldre, og rollene de kommer til å måtte innta, endringene som vil måtte skje i livsstilen deres. Kanskje kan det være lurt med en tilsvarende prat mellom de vordende foreldre og besteforeldre også? 

It takes a village, sies det. Hele landsbyer må gå sammen om å fostre barn. Ikke bare før i tiden. Det gjelder fortsatt. De viktigste aktørene i vår evolusjonære historie har vært mor og mormor. Men de var ikke alene. Det ligger derfor i mange av oss å ville bidra til å fostre barna i vår landsby. Er du ikke blant de heldige som har besteforeldre som stiller opp for dine barn slik du vil, kan du kanskje finne andre i den landsbyen du har klart å skape for deg selv og dine små. 

Teksten ble først publisert i Klassekampen, “De nære ting”, 25. oktober, 2019.

keep looking »
  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin