biososial

Luft og kjærlighet

Noen ganger er et gjesp bare et gjesp.

Kjønnsforskjeller i valg av leketøy – aper vi eller er vi aper?

I premieren på Hjernevask denne uken ble Norge presentert for forskningen til professor i psykiatri Simon Baron-Cohen. Baron-Cohen sine studier har vist at testosteronnivået som fosteret utsettes for påvirker den sosiale interessen og orienteringen hos barnet allerede innen det første levedøgnet. Dette er forskning jeg har skrevet om i et tidligere innlegg om forskning på […]

Robert Sapolsky: The uniqueness of humans

Do you believe the following list of abilities are unique to humans? Aggression Theory of Mind The Golden Rule Empathy Pleasure in anticipation and gratification postponement Culture  Then you need to watch this fascinating and funny speech by primatologist Robert Sapolsky:  http://tw0.us/64p  Sapolsky explains how although we share the above listed abilities with other animals, we act on them to […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin