biososial

Causing a potential increase in neonaticide

There is a taboo that needs to be included in the conversation concerning the consequences of restricting women’s access to abortion: the increased risk of neonaticide. It happened: the US Supreme Court removed their citizens’ legal right to abortion from federal law. The decision of whether the individual is legally permitted or denied access to […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin