biososial

Handlingslammet uten drapsforskning

”Hva er det som er så kontroversielt med din studie?” spør journalisten meg. Det antatte partnerdrapet i Orkdal i juni har utløst nok en runde med spørsmål om hvorfor min planlagte kartlegging av risikofaktorer for partnerdrap i Norge ble stoppet av personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus. Mitt svar på journalistens spørsmål er at det ikke er […]

Status Vendepunkt

De siste tre årene har jeg arbeidet med å få til en studie av drap i nære relasjoner i Norge. Det er to delstudier som inngår i prosjektet, og det er en barnedrapsstudie og en partnerdrapsstudie. Hovedfokuset skal være å kartlegge risikofaktorer og rettslige utfall ved slike drap. Det har vært en del uttalelser om […]

Barnedrap, Del II

I går kunne TV2 nyhetene informere om at fra juli i år skal foreldre tilbys åstedsundersøkelse når små barn dør. Det har vært en lang prosess å få til en ordning med åstedsundersøkelse ved brå og uventet død hos barn i Norge. Foreldre som har ønsket slike undersøkelser for å få svar på hvorfor deres […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin