biososial

Ungdomshjernen

Nei, ungdomshjernen er ikke midlertidig i ustand. Den er et funksjonelt produkt av evolusjon. Fordi på sitt eget vis, så oppfyller den sine viktige og evolverte oppgaver.

Lessons from death row inmates

David R. Dow har forsvart over 100 innsatte som har vært dømt til dødsstraff de siste 20 årene. I denne videoen (TED Talk), forteller Dow at han gjennom sitt arbeid har lært hvor like livshistorier klientene hans har hatt; fra å komme fra dysfunksjonelle familier til å komme for retten allerede som ungdom. Dow argumenterer […]

Forskning på kjønnsforskjeller hos spedbarn – yes, we can!

I debatten om nytten av biologi og ikke minst evolusjonsbiologi i samfunnsfagene har biologiprofessor Inger Nordal sagt følgende til Dagbladet: Det er veldig mye som er uforskbart, som likevel blir til forskningsprosjekter. Noen har for eksempel kommet frem til at man kan se ulike trekk mellom gutter og jenter allerede som spedbarn – at jenter […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin