biososial

Lessons from death row inmates

Posted on | June 20, 2012 | No Comments

David R. Dow har forsvart over 100 innsatte som har vært dømt til dødsstraff de siste 20 årene. I denne videoen (TED Talk), forteller Dow at han gjennom sitt arbeid har lært hvor like livshistorier klientene hans har hatt; fra å komme fra dysfunksjonelle familier til å komme for retten allerede som ungdom.

Dow argumenterer for behovet for å intervenere i livet til barn som er utsatt for de forhold som hans klienter har måtte utholde for å forebygge drap. Som han sier, det at vi har mye å lære betyr ikke at vi ikke vet mye allerede. En av hans kanskje mer kontroversielle påstander, er nødvendigheten av å fjerne barn fra dysfunksjonelle familier. Jeg støtter denne påstanden.

________

David R. Dow has defended over 100 death row inmates in the past 20 years. In this TED Talk, Dow tells us that through his work he has learned how similar the life stories of his clients are; beginning with dysfunctional family lives and continuing with a history in the juvenile justice system.

Dow argues for the need to intervene in the lives of children who are exposed to the life circumstances his clients have suffered to prevent homicides. As he states about intervention, the fact that we have a lot to learn does not mean we don´t know a lot already. One of his most controversial statements, perhaps, is the need to remove children from their dysfunctional families. I agree with this statement.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin