biososial

90 minutter viktig filmvold

Denne uken har den norske filmen “90 minutter”, regissert av Eva Sørhaug, premiere. I filmen får vi se 90 avgjørende minutter i livet til tre forskjellig menn. Vi får se den volden de påfører sine ofre i løpet av disse minuttene. Volden er rå og brutal. Jeg kjenner den igjen fra mitt arbeid med temaet […]

Utakt mellom hva vi får lov til å lære gjennom media og forskning

Tirsdag 22. februar i år starter en ny sesong med «Politiet» på TV Norge. I dette programmet blir politipatruljer i Norge fulgt av kamerateam, og seerne får innblikk i arbeidshverdagen til politiet. Ut av ren nysgjerrighet så jeg en episode i en av de tidligere sesongene av programmet. I den episoden kom politiet hjem til […]

Krisesentre for menn

Nok et partnerdrap. Nok en journalist som spør meg hva vi kan gjøre for å unngå slike drap. Nok en gang svarer jeg: Vi må gjøre det mer sosialt akseptabelt for menn å søke hjelp når de synes et brudd er vanskelig (Dagbladet 12.01.2009). Fom 01. januar 2010 er alle kommuner i Norge lovpålagt å […]

Hva evolusjonsbiologi kan, Del II

Menn har historisk dominert akademia, og har derfor hatt en større anledning enn kvinner til å komme med sin tolkning av hva som kjennetegner menn og kvinner. Fokuset i forskningen har som oftest vært på menn, og mannen ble fremstilt som et aktivt kjønn – menn tok initiativ seksuelt og var i konkurranse med hverandre […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin