biososial

Ja, kvinner kan! På godt og vondt.

Kvinner er ikke bare ofre for vold i nære relasjoner. De er også utøvere av vold. Se for deg en gang du så en kvinne slå en mann som ikke forsvarte seg. Se for deg en gang du hørte en kvinne skrike truende til et skremt barn. Du, som jeg, har antagelig både sett og […]

Evolusjonsteori 101

I en tidligere post spurte jeg hvor dere lærte evolusjonsteori fra, og om dere har lest om evolusjonsteori siden gymnas/videregåendeskolen eller ungdomskolen. Jeg hevdet at om man ikke har kunnskap om de grunnleggende prinsippene for evolusjon, kan man vanskelig gjøre en realistisk vurdering av hvilken betydning evolusjon har hatt for vår arts evner og atferd. […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin