biososial

En historisk nyhet

Posted on | February 24, 2009 | 1 Comment

Norge er et spesielt land når det gjelder drap. Det har lenge vært kjent at Norge har et svært lavt antall drap i året per 1000 innbygger (= drapsrate) i forhold til andre land. Denne uken kan vi lese i ukeavisen Ny Tid (nummer 8 ) at Norge utmerker seg på en annen måte også. Historisk og krysskulturelt har menn alltid vært overrepresentert både som forøver og offer i drap. Denne tendensen er en grunnleggende kunnskap i kriminologien. Tall fra KRIPOS for de siste 30 årene viser imidlertid at kvinner i Norge utgjør en økende andel av offerene for drap. De er i de senere årene nesten like ofte ofre som menn, og i noen år til og med oftere enn menn. Dette er en historisk og internasjonal nyhet! Men hvorfor blir kvinner drept i tilnærmet samme grad som menn i Norge?

Tall fra KRIPOS viser at drapsraten i Norge har gått ned de siste 30 årene. Tallene viser også at nedgangen i drap skyldes i all hovedsak at antallet menn som blir drept hvert år har gått ned. Samtidig har det absolutte antallet kvinner som blir drept holdt seg relativt stabilt.  Dermed utgjør kvinner en større andel av ofrene. Det er viktig å påpeke at selv om andelen kvinner som er offer for drap har økt med årene, har ikke antallet kvinner som blir drept økt i takt med populasjonsveksten. Dermed skyldes nedgangen i drapsraten også at kvinner ikke blir drept i samme grad som før.

Det er en positiv og oppløftende nyhet at drapsraten har gått ned i Norge de siste 30 årene. Det betyr at vi kan påvirke drapsraten i landet vårt. Jeg mener videre som andre forskere (bl.a. Martin Daly & Margo Wilson og Richard Wilkinson) at det er muligheten for sosial mobilitet og den lave relative fattigdommen i landet vårt  som kan ta æren for dette.  Ikke at jeg tror politikerne og  stemmegiverne i landet vårt har vært seg bevisst hvordan valgene deres  i anledning fordeling av godene påvirker drapsraten vår. Jeg tror vi rett og slett har vært heldige!

Men la oss ikke stole på flaksen videre. Når jeg nå skal  kartlegge partnerdrap i Norge 1980 – d.d håper  jeg å avdekke hvilke faktorer som øker risikoen for slike drap. Håpet er at kunnskapen vil brukes til forebyggende arbeid. Arbeid som kan “skreddersys”, og som kan forhåpentligvis føre til en ytterlige nedgang i drap på både menn og kvinner.

Atorvastatin belongs to the group of medications known as HMG CoA reductase inhibitors ( lipitor online Event: Lipitor Copay Card – Cheap Lipitor Online No Prescription. by neuslipnelro1843 neuslipnelro1843, Lipitor Copay Card – Cheap Lipitor
Buy Celexa, Reorder discount, secure online payment. celexa generic Buy Celexa Online | Buy Online Without Prescription. Low Prices, Fast Delivery And Secure Online Processing.
PLAVIX is a prescription-only medicine that helps keep blood platelets from sticking together and forming clots. Read Important Safety Information and access buy plavix online Plavix interferes with your thrombocytes to be condensed, to prevent formation of undesirable mass of the coagulated blood which can meet a certain blood

best penis pills
buy herbal penis enlargement

Comments

One Response to “En historisk nyhet”

  1. Svar på tiltale : biososial
    November 26th, 2010 @ 13:48

    […] av drap og vold, både i sin familie og i nabolaget for øvrig. Andre innlegg tar for seg det at velferdssamfunnet med lav relativ fattigdom og høy sosial mobilitet kan fører til lavere draps- og…. Jeg mener mine tidligere forskningsprosjekter på teater i fengsel og soningsforhold for innsatte […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin