biososial

Naturalistisk feilslutning

Posted on | July 13, 2009 | No Comments

Naturalistisk feilslutning (engelsk: naturalistic fallacy) er å trekke den slutning at det som er naturlig er også godt, moralsk riktig, eller ønskelig. Et eksempel på en naturalistisk feilslutning er å trekke slutningen at dersom det er naturlig for mennesker å ønske blodhevn så bør ikke samfunnet forhindre folk i å begå dette.

Det påstås ofte av opponenter at evolusjonspsykologer og andre som fremmer en evolusjonsbiologisk tilnærming til å forstå menneskers atferd og kultur trekker slike naturalistiske feilslutninger. For meg ser det imidlertid ut til at det er opponentene som trekker disse slutningene på vegne av de som har fremmet sin biologiske tilnærming. Et klassisk eksempel på dette er Hillary Rose, en av de mer profilerte motstanderne til evolusjonspsykologiens nytte, som feilaktig beskyldte vitenskapsforfatteren Matt Ridley for å være imot statlige støtteordninger for alenemødre på bakgrunn av hva hun kunne tenke seg at han kunne mene (se link)!

Nylig var Harald Eia ute i dagbladet og sa at det er menneskelig at vi i visse situasjoner ønsker hevn og at dette må tas høyde for når vi lager lover og regler. Reaksjonen lot ikke vente på seg, og på dagbladet.no i dag spør Martine Aurdal om Eia vil gjøre blodhevn lovlig. Her leser altså Aurdal mellom linjene og tilegner Eia en naturalistisk feilslutning!

Evolusjon er en moralsk nøytral prosess. Gjennom evolusjon har vi som art imidlertid utviklet evnen til ideen om moral og dernest å vurdere våre handlinger som mer eller mindre moralsk eller gode. Vi kan ikke få svar fra evolusjonsbiologien på hva som er moralsk eller umoralsk. Vi kan derimot bruke den til å forstå hvorfor vi har en tilbøyelighet til å begå handlinger på tross av at de anses som umoralske.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin