biososial

Barnedrap, Del III

Posted on | May 4, 2009 | No Comments

dagbladet.no står det idag at “Høyre tar nå til orde for at regjeringen bør sette i gang en bred gjennomgang av alle straffesakene der barn er drept, for å se på praksis når det gjelder tiltalebeslutning og straffeutmåling.”

Som nevnt i posten Barnedrap, Del I i denne bloggen 14. april kartlegger jeg for tiden samtlige barnedrap i Norge 1980 – d.d. I tillegg til å kartlegge risikofaktorer for slike drap skal jeg kartlegge de rettslige utfallene i disse sakene (= tiltalebeslutning og straffeutmåling).

Arbeidet er godt igang, og både Justisdepartementet og Politidirektoratet er informert om mitt arbeid.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin