biososial

90 minutter viktig filmvold

Denne uken har den norske filmen “90 minutter”, regissert av Eva Sørhaug, premiere. I filmen får vi se 90 avgjørende minutter i livet til tre forskjellig menn. Vi får se den volden de påfører sine ofre i løpet av disse minuttene. Volden er rå og brutal. Jeg kjenner den igjen fra mitt arbeid med temaet […]

Er familien farligst?

På Trygdekontoret, NRK, denne uken ble det stilt spørsmål om hvilket sted i Norge er farligst å oppholde seg på. Anne Holt, som var en av gjestene på programmet, foreslo da sterkt at familien er det farligste stedet. I familien, mente Holt, er det mest drap, vold og incest. Det kan man lese ut av […]

Hva vil du vite om drap i nære relasjoner?

I forlengelsen av mitt doktorgradsarbeid hvor jeg kartlegger drap i nære relasjoner i Norge 1980 – 2009, så ønsker jeg å skrive en bok om temaet. Jeg har holdt foredrag, blogget og blitt intervjuet av media om drap, og nå ønsker jeg å gå dypere inn i temaet på en måte bare kunnskapsformidling gjennom en bok kan tillate. […]

Barnedrap i Norge 1950 – 1979

Denne uken har VG presentert en serie reportasjer om barnedrap i Norge både på nettet og i avis. Journalistene har gått gjennom rettskraftige dommer, tallmateriale fra politiet og statistikk fra KRIPOS og avdekket at 33 barn har blitt drept eller mishandlet til døde av sine foreldre de siste 10 årene i Norge.  Foruten min pågående […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin