biososial

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag 2012

Posted on | March 13, 2012 | No Comments

I kveld skal jeg være gjest ved Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag, med etterfølgende middag, ved Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Dette er i seg selv en stor ære, men gleden er enda større ved at foredraget skal holdes av evolusjonspsykologen Stephen Pinker.

Pinker er kanskje mest kjent for sin populærvitenskapelige formidling av teori og forskning innen lingvistikk og evolusjonspsykologi. I Hjernevask-debatten her i Norge ble boken hans “The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature” nærmest pensum for de som engasjerte seg i debatten. Pinker var en av forskerne som ble intervjuet av Harald Eia i “Hjernevask”. I intervjuet fortalte Pinker om hvordan fortiden til vår art var svært voldelig, og at vi nå lever i en relativt sett særdeles fredlig tid i vår arts historie. Dette er også hva hans siste bok, “The Better Angels of Our Nature: Why Violence has Declined” dreier seg om, og også foredraget han holder i kveld.

Kveldens foredrag er lukket. Men i anledning åpningen av et nytt realfagsbibliotek ved Universitetet i Oslo på Blindern, vil Stephen Pinker holde nok et foredrag på samme tema, og foredraget er åpent for alle. Etter foredraget blir det en debatt hvor jeg deltar i panelet. Foredraget holdes onsdag 14. mars 2012, 15:00 – 16:30, i Sophus Lies Auditorium. Vel møtt!

Her er noen bilder jeg tok i Akademiets hus en regntung ettermiddag på sensommeren ifjor etter jeg hadde holdt innlegget “The significance of age and sex for homicide: examples of the predictive power of evolutionary psychology” på det internasjonale symposiumet “Her and his adulthood: contemporary European patterns”.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin