biososial

Når barn dreper sine foreldre

Posted on | November 30, 2009 | No Comments

I helgen ble en mann drept av sin 17 år gamle sønn (se vg.no og db.no ). KRIPOS sin drapsoversikt for Norge fra 2008 opplyser at det var 20 forøvere som drepte sine foreldre i årene 1999 – 2008. Disse utgjorde ca 5% av drapsforøverne i gitte tidsperiode. De utgjør altså en mindre, men ikke ubetydelig andel av forrøvere i Norge de siste 10 årene.

Forskning i andre land har vist at denne typen drap er sjelden, og som oftest enda sjeldnere enn i Norge. Det er lite forskning på denne typen drap, mye på grunn av den lave forekomsten (i Norge er det ikke gjort noe forskning). Den forskningen som er gjort i land som Canada, USA og Storbritannia viser imidlertid at forøver som oftest har slitt med psykiske lidelser som f.eks. schizofreni, depresjon og/eller psykose over en lengre periode. Det er ofte rapportert at hjelpeapparatet ikke har gitt nødvendig behandling, eller at forrøver ikke har fulgt behandlingsplanen (f.eks ikke tatt medisin som foreskrevet). Det er heller ikke uvanlig at det har vært en langvarig konflikt mellom forelderen og barnet. Noen ganger er konflikten bunnet i forelderens missbruk eller forsømmelse av barnet. Noen ganger bunner konflikten i forøvers psykiske lidelse og rusbruk.

Men hvorfor utgjør slike drap en noe større andel i Norge enn i andre land? Dette har antageligvis sammenheng med at Norge er ett av de landene med lavest drapsrate i verden. Når antall drap i et gitt land er lite, utgjør andelen drap av de med psykiske lidelser en større andel. Drap begått av de med psykisk lidelser ser ikke ut til å påvirkes av de sosiale forholdene som ellers påvirker et samfunns drapsrate (f.eks. relativ fattigdom og mulighet for sosial mobilitet), men muligens mer av ressursene som er tilgjengelig for det psykiatriske hjelpeapparatet. Ja til mer forskning på den sammenhengen!

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin