biososial

Robert Sapolsky: The uniqueness of humans

Do you believe the following list of abilities are unique to humans? Aggression Theory of Mind The Golden Rule Empathy Pleasure in anticipation and gratification postponement Culture  Then you need to watch this fascinating and funny speech by primatologist Robert Sapolsky:  http://tw0.us/64p  Sapolsky explains how although we share the above listed abilities with other animals, we act on them to […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin