biososial

Foreldrerett ved partnerdrap

Jeg har i et tidligere blogginnlegg (“Når far eller mor sitter inne” publisert 03.08.2009) skrevet at vi vet lite om hvordan barn opplever det å ha en forelder i fengsel da det er lite forskning på dette både i Norge og internasjonalt. Det er en spesiell undergruppe av disse barna som jeg har tenkt en […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin